531 2012 Endringsartikkel 343

1 Endringsinformasjon

EndringsID 343
Forslagsdato 2012-05-07 10:48:36
Forslagsstiller Harald Schjelderup
Klassifisering Nytt krav
Bok 531
Kapittel Arbeidsanvisning for sveisekontroll
Avsnitt Kontroll av skinnefoten
Forslagstekst Det foreslås å fjerne krav om langsom bevegelse av søkere og vinkling av søkere på skinnefot
Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Pålitelighet blir ikke påvirket av endringen

2.2 A - tilgjengelighet

Tilgjengelighet blir ikke påvirket av endringen

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Vedlikeholdbarhet blir ikke påvirket av endringen

2.4 S - sikkerhet

Sikkerhet blir ikke påvirket av endringen

2.5 L - levetid

Levetid blir ikke påvirket av endringen

2.6 K - kapasitet

Kapasitet blir ikke påvirket av endringen

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Langsom bevegelse og vinkling av søkere er et unødvendig og upresist krav. Endringen bør gjennomføres

3.1 Klar for behandling i godkjenningsrådet

Ja.

4 Behandling i godkjenningsrådet

Endringen gjennomføres