531 2012 Endringsartikkel 343

Endringsinformasjon

EndringsID 343
Forslagsdato 2012-05-07 10:48:36
Forslagsstiller Harald Schjelderup
Klassifisering Nytt krav
Bok 531
Kapittel Arbeidsanvisning for sveisekontroll
Avsnitt Kontroll av skinnefoten
Forslagstekst Det foreslås å fjerne krav om langsom bevegelse av søkere og vinkling av søkere på skinnefot
Referansedokumenter

Vurdering av endringen

R - pålitelighet

Pålitelighet blir ikke påvirket av endringen

A - tilgjengelighet

Tilgjengelighet blir ikke påvirket av endringen

M - vedlikeholdbarhet

Vedlikeholdbarhet blir ikke påvirket av endringen

S - sikkerhet

Sikkerhet blir ikke påvirket av endringen

L - levetid

Levetid blir ikke påvirket av endringen

K - kapasitet

Kapasitet blir ikke påvirket av endringen

Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Høringskommentarer

Innstilling fra fagansvarlig

Langsom bevegelse og vinkling av søkere er et unødvendig og upresist krav. Endringen bør gjennomføres

Klar for behandling i godkjenningsrådet

Ja.

Behandling i godkjenningsrådet

Endringen gjennomføres