531 2012 Endringsartikkel 369

1 Endringsinformasjon

EndringsID 369
Forslagsdato 2012-06-16 18:28:35
Forslagsstiller Harald Schjelderup
Klassifisering Nytt krav
Bok 531
Kapittel Arbeidsanvisning for sveisekontroll
Avsnitt Penetrantprøving
Forslagstekst Det foreslås å legge til et moment (3) i prosedyre for penetrantprøving med tekst:

3. Overflødig penetrant fjernes med kluter fuktet i rengjøringsmiddel.


Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Pålitelighet blir ikke påvirket av denne endringen

2.2 A - tilgjengelighet

Tilgjengelighet blir ikke påvirket av denne endringen

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Vedlikeholdbarhet blir ikke påvirket av denne endringen

2.4 S - sikkerhet

Sikkerhet blir ikke påvirket av denne endringen

2.5 L - levetid

Levetid blir ikke påvirket av denne endringen

2.6 K - kapasitet

Kapasitet blir ikke påvirket av denne endringen

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Dette sikrer at bare penetrerende væske i evt. sprekker fremkalles og reduserer dermed mulighet for evt. falske indikasjoner av sprekker. Endringen bør gjennomføres

3.1 Klar for behandling i godkjenningsrådet

Ja.

4 Behandling i godkjenningsrådet

Endringen gjennomføres