531 2012 Endringsartikkel 391

1 Endringsinformasjon

EndringsID 391
Forslagsdato 2012-06-26 08:37:39
Forslagsstiller Frode Teigen
Klassifisering Nytt krav
Bok 531
Kapittel Helsveist spor
Avsnitt Arb.anvisning for Thermit skinnesveising + spesifikasjoner
Forslagstekst Endre sveiseprosess for "stor åpning" fra ET SkV L75 til ET SkV L50.
Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Bedre pålitelighet da SkV L75 har bedre mekaniske egenskaper enn SkV L50

2.2 A - tilgjengelighet

Tilgjengelighet påvirkes ikke av denne endringen

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Endringen medfører at omfang av skinnefeil/skinnebrudd som kan utbedres med metoden blir noe redusert pga. mindre sveiseåpning.

2.4 S - sikkerhet

Bedre sikkerhet da SkV L75 har bedre mekaniske egenskaper enn SkV L50

2.5 L - levetid

lengre levetid da SkV L75 har bedre mekaniske egenskaper enn SkV L50

2.6 K - kapasitet

Kapasitet påvirkes ikke av denne endringen

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Sveiseprosessene SkV L75 og SkV L50 er identiske med unntak av sveiseåpning. Mens mange forvaltninger og entrepenører benytter SkV L50 er det nesten bare JBV som bruker SkV L75. SkV L50 har bedre mekaniske egenskaper pga av mindre sveiseåpning. Grunnopplæring av sveis med stor åpning bl.a på Järnvägsskolan i Ângelholm skjer med SkV L75.

3.1 Klar for behandling i godkjenningsrådet

Ja.

4 Behandling i godkjenningsrådet

Endringen gjennomføres