531 2013 Endringsartikkel 527

1 Endringsinformasjon

EndringsID 527
Forslagsdato 2013-01-22 10:17:22
Forslagsstiller Jan Sagemoen
Klassifisering Kravendring
Bok 531
Kapittel Vedlegg Godkjenning av skinnesveisere
Avsnitt Gyldighetstid
Forslagstekst Foreslår å legge til at en UT kontrollert sveis pr. år kan være et alternativ til minimum antall sveis for å opprettholde sertifikat.
Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Pålitelighet påvirkes ikke av endringen

2.2 A - tilgjengelighet

Tilgjengelighet påvirkes ikke av endringen

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Vedlikeholdbarhet påvirkes ikke av endringen

2.4 S - sikkerhet

Sikkerhet ivaretas gjennom krav til ultralydkontroll av produsert sveis som alternativ til et minimumsantall sveis pr. år.

2.5 L - levetid

Levetid påvirkes ikke av endringen

2.6 K - kapasitet

Kapasitet påvirkes ikke av endringen

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

For noen sveisere som er stasjonert på lite trafikkerte baner kan det være vanskelig å oppnå tilstrekkelig antall sveis pr. år. Dette forslaget vil gjøre det enklere å opprettholde sertifikatet for disse sveiserene samtidig som man sikrer at kompetansen er tilstrekkelig gjennom ultralydtesting.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok

4.2 Utbygging

OK

4.3 Bane

OK

4.4 Teknologi

ok

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres