531 2013 Endringsartikkel 527

Endringsinformasjon

EndringsID 527
Forslagsdato 2013-01-22 10:17:22
Forslagsstiller Jan Sagemoen
Klassifisering Kravendring
Bok 531
Kapittel Vedlegg Godkjenning av skinnesveisere
Avsnitt Gyldighetstid
Forslagstekst Foreslår å legge til at en UT kontrollert sveis pr. år kan være et alternativ til minimum antall sveis for å opprettholde sertifikat.
Referansedokumenter

Vurdering av endringen

R - pålitelighet

Pålitelighet påvirkes ikke av endringen

A - tilgjengelighet

Tilgjengelighet påvirkes ikke av endringen

M - vedlikeholdbarhet

Vedlikeholdbarhet påvirkes ikke av endringen

S - sikkerhet

Sikkerhet ivaretas gjennom krav til ultralydkontroll av produsert sveis som alternativ til et minimumsantall sveis pr. år.

L - levetid

Levetid påvirkes ikke av endringen

K - kapasitet

Kapasitet påvirkes ikke av endringen

Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Høringskommentarer

Innstilling fra fagansvarlig

For noen sveisere som er stasjonert på lite trafikkerte baner kan det være vanskelig å oppnå tilstrekkelig antall sveis pr. år. Dette forslaget vil gjøre det enklere å opprettholde sertifikatet for disse sveiserene samtidig som man sikrer at kompetansen er tilstrekkelig gjennom ultralydtesting.

Behandling i godkjenningsrådet

Trafikk

ok

Utbygging

OK

Bane

OK

Teknologi

ok

Konklusjon

Endringen gjennomføres