531 2013 Endringsartikkel 609

1 Endringsinformasjon

EndringsID 609
Forslagsdato 2013-06-24 16:31:41
Forslagsstiller Frode Teigen
Klassifisering Nytt krav
Bok 531
Kapittel Helsveist spor
Avsnitt Vedlegg - monteringsanvisning for nødlaskeforbindere
Forslagstekst Nødlaskeforbinder Robel 68.05 er tidligere godkjent i "lang" utgave og beskrives i vedlegget. Det foreligger også en "kort utgave som brukes i par. Denne bør også godkjennes og beskrives i vedlegget. Nødlaskeforbinderen i kort utgave er godkjent for inntil 200 km/h i Tyskland.
Referansedokumenter Zulassung EisenbahnBundesamt.pdf]

[6805-Ausf5_V3-NO.pdf]

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Påvirker ikke pålitelighet

2.2 A - tilgjengelighet

Påvirker ikke tilgjengelighet

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Bedre vedlikeholdbarhet ved at flere typer nødlaskeforbindere blir tilgjengelig

2.4 S - sikkerhet

Nødlaskeforbinderen er like sikker som de nåværende forbindere. Har godkjenning fra Eisenbahn Bundesamt inntil 200 km/h. I JBV sine spor blir begrensningen 160 km/h.

2.5 L - levetid

Levetid påvirkes ikke

2.6 K - kapasitet

Kapasitet påvirkes ikke

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Den korte utgaven (som må brukes i par) er også godkjent av Eisenbahn Bundesamt i Tyskland. Bør tas inn i vedlegget med monteringsanvisning.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok

4.2 Utbygging

OK

4.3 Bane

OK

4.4 Teknologi

ok

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres