531 2013 Endringsartikkel 609

Endringsinformasjon

EndringsID 609
Forslagsdato 2013-06-24 16:31:41
Forslagsstiller Frode Teigen
Klassifisering Nytt krav
Bok 531
Kapittel Helsveist spor
Avsnitt Vedlegg - monteringsanvisning for nødlaskeforbindere
Forslagstekst Nødlaskeforbinder Robel 68.05 er tidligere godkjent i "lang" utgave og beskrives i vedlegget. Det foreligger også en "kort utgave som brukes i par. Denne bør også godkjennes og beskrives i vedlegget. Nødlaskeforbinderen i kort utgave er godkjent for inntil 200 km/h i Tyskland.
Referansedokumenter Zulassung EisenbahnBundesamt.pdf]

[6805-Ausf5_V3-NO.pdf]

Vurdering av endringen

R - pålitelighet

Påvirker ikke pålitelighet

A - tilgjengelighet

Påvirker ikke tilgjengelighet

M - vedlikeholdbarhet

Bedre vedlikeholdbarhet ved at flere typer nødlaskeforbindere blir tilgjengelig

S - sikkerhet

Nødlaskeforbinderen er like sikker som de nåværende forbindere. Har godkjenning fra Eisenbahn Bundesamt inntil 200 km/h. I JBV sine spor blir begrensningen 160 km/h.

L - levetid

Levetid påvirkes ikke

K - kapasitet

Kapasitet påvirkes ikke

Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Høringskommentarer

Innstilling fra fagansvarlig

Den korte utgaven (som må brukes i par) er også godkjent av Eisenbahn Bundesamt i Tyskland. Bør tas inn i vedlegget med monteringsanvisning.

Behandling i godkjenningsrådet

Trafikk

ok

Utbygging

OK

Bane

OK

Teknologi

ok

Konklusjon

Endringen gjennomføres