531 2013 Endringsartikkel 610

Endringsinformasjon

EndringsID 610
Forslagsdato 2013-06-24 16:56:17
Forslagsstiller Frode Teigen
Klassifisering Nytt krav
Bok 531
Kapittel Helsveist spor
Avsnitt Vedlegg - Spesifikasjoner for aluminiotermiske sveisemetoder
Forslagstekst Foreslår å legge til spesifikasjoner for sveisemetoden Railtech PLA

Denne metoden har vært godkjent for bruk i JBV sine spor siden 1999.

Referansedokumenter

Vurdering av endringen

R - pålitelighet

Vurderes som like pålitelig som øvrige godkjente aluminiotermiske sveiseprosesser

A - tilgjengelighet

Tilgjengelighet påvirkes ikke

M - vedlikeholdbarhet

Vedlikeholdbarhet påvirkes ikke

S - sikkerhet

Vurderes som like pålitelig som øvrige godkjente aluminiotermiske sveiseprosesser. Metoden tilfredsstiller JBV sine tekniske krav og er godkjent av flere europeiske forvaltninger iht EN 14730-1

L - levetid

Vurderes å gi like lang levetid som øvrige godkjente aluminiotermiske sveiseprosesser

K - kapasitet

Er foreløpig bare godkjent for aksellast inntil 25 tonn. (Ingen endring da annen godkjent sveiseprosess for 30 tonn er tilgjengelig - HPW)

Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Høringskommentarer

Innstilling fra fagansvarlig

Sveisemetoden Railtech PLA ble godkjent for bruk i JBV sine spor etter test på Nordlandsbanen som ble utført i 1996. Metoden er homolegert (godkjent) i henhold til standarden EN 14730-1 i flere europeiske land. Metoden tilfredsstiller også våre krav i henhold til Teknisk spesifikasjon for aluminiotermiske sveiseprosesser.

Behandling i godkjenningsrådet

Trafikk

ok

Utbygging

OK

Bane

OK

Teknologi

ok

Konklusjon

Endringen gjennomføres