531 2013 Endringsartikkel 610

1 Endringsinformasjon

EndringsID 610
Forslagsdato 2013-06-24 16:56:17
Forslagsstiller Frode Teigen
Klassifisering Nytt krav
Bok 531
Kapittel Helsveist spor
Avsnitt Vedlegg - Spesifikasjoner for aluminiotermiske sveisemetoder
Forslagstekst Foreslår å legge til spesifikasjoner for sveisemetoden Railtech PLA

Denne metoden har vært godkjent for bruk i JBV sine spor siden 1999.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Vurderes som like pålitelig som øvrige godkjente aluminiotermiske sveiseprosesser

2.2 A - tilgjengelighet

Tilgjengelighet påvirkes ikke

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Vedlikeholdbarhet påvirkes ikke

2.4 S - sikkerhet

Vurderes som like pålitelig som øvrige godkjente aluminiotermiske sveiseprosesser. Metoden tilfredsstiller JBV sine tekniske krav og er godkjent av flere europeiske forvaltninger iht EN 14730-1

2.5 L - levetid

Vurderes å gi like lang levetid som øvrige godkjente aluminiotermiske sveiseprosesser

2.6 K - kapasitet

Er foreløpig bare godkjent for aksellast inntil 25 tonn. (Ingen endring da annen godkjent sveiseprosess for 30 tonn er tilgjengelig - HPW)

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Sveisemetoden Railtech PLA ble godkjent for bruk i JBV sine spor etter test på Nordlandsbanen som ble utført i 1996. Metoden er homolegert (godkjent) i henhold til standarden EN 14730-1 i flere europeiske land. Metoden tilfredsstiller også våre krav i henhold til Teknisk spesifikasjon for aluminiotermiske sveiseprosesser.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok

4.2 Utbygging

OK

4.3 Bane

OK

4.4 Teknologi

ok

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres