531 2014 Endringsartikkel 884

Endringsinformasjon

EndringsID 884
Forslagsdato 2014-05-26 14:53:58
Forslagsstiller Frode Teigen
Klassifisering Kravendring
Bok 531
Kapittel Helsveist spor
Avsnitt 5.6 Helsveising av spor i tunneler
Forslagstekst Kravet:

Er tunnelen lengre enn 60 m, brukes nøytral­temperatur som for åpen linje for de første 30 m fra tunnelåpningene; tunnelens midtparti helsveises ved herskende temperatur, men ikke under + 5°C.

Bør endres til at skinnene kan sveises ved rådende temperatur ned til 0 grC, som også er nedre temperaturgrense for mellomsveising på fri linje

Referansedokumenter

Vurdering av endringen

R - pålitelighet

Pålitelighet påvirkes ikke av endringen

A - tilgjengelighet

Tilgjengelighet påvirkes ikke av endringen

M - vedlikeholdbarhet

Bedre vedlikeholdbarhet ved at det tillates sveising i tunneler innenfor et større temperaturintervall enn i dag

S - sikkerhet

Sikkerhet påvirkes ikke av endringen da det er minimale temperaturvariasjoner i skinnene inne i en tunnel

L - levetid

Levetid påvirkes ikke av endringen

Ø - økonomi

Økonomi påvirkes ikke av endringen

K - kapasitet

Kapasitet påvirkes ikke av endringen

Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Høringskommentarer

Innstilling fra fagansvarlig

I og med at sluttsveising/nøytralisering ikke utføres inne i en tunnel, vil kravet som det er utformet i dag faktisk innebære at temperaturgrense for mellomsveising i tunnel er 5 grader høyere enn utenfor tunnelen.

I og med at det ikke er solinnstråling og svært små temperaturvariasjoner 30 meter og lengre inn i en tunnel vil det være fullt forsvarlig og logisk å ha de samme temperaturgrenser for mellomsveising som for spor utenfor tunnel.

Forslaget anbefales med følgende tekst:

Behandling i godkjenningsrådet

Trafikk

OK

Utbygging

OK

Bane

OK

Teknologi

OK

Konklusjon

Endringen gjennomføres