531 2014 Endringsartikkel 889

1 Endringsinformasjon

EndringsID 889
Forslagsdato 2014-06-17 10:50:03
Forslagsstiller Frode Teigen
Klassifisering Nytt krav
Bok 531
Kapittel Sporveksler
Avsnitt 2 Montering
Forslagstekst Foreslår å innføre krav til maksimal nedbøyning ved løft av sporveksel gjennom nytt avsnitt 2.2 Løft av sporveksel med følgende tekst:

Ved løft av sporveksel i forbindelse med innlegging eller mellomlagring skal løftepunkter og metode velges slik at: (se figur xxxx) - maksimalt avvik fra sporvekselens horisontale 0-linje ikke overstiger 50 mm. - helning i lengderetning i forhold til sporvekselens horisontale 0-linje ikke overstiger 5 mm/m

Dette samsvarer med Trafikverkets TDOK 2013:0647, avsnitt 13.1

Referansedokumenter Spårväxel Byggande och hantering.pdf (internt vedleggsnr. 189)

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Bedre pålitelighet ved at skader på sporveksel unngås ved løft

2.2 A - tilgjengelighet

Tilgjengelighet påvirkes ikke av endringen

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Vedlikeholdbarhet påvirkes ikke av endringen

2.4 S - sikkerhet

Bedre sikkerhet ved å sikre at uheldige deformasjoner/store egenspenninger i sporvekseldeler unngås

2.5 L - levetid

Økt levetid oppnås ved å sikre at uheldige deformasjoner/store egenspenninger i sporvekseldeler unngås

2.6 Ø - økonomi

Kan i noen tilfeller gi økte byggekostnader for sporveksel sammenlignet med tilfeller hvor enkle uegnede metoder (som kan medføre skader) for løft anvendes

2.7 K - kapasitet

Kapasitet påvirkes ikke av endringen

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Det er i dag ikke krav til hvordan sporveksler løftes. Dette medfører ofte at sporveksler løftes på en uheldig måte med stor nedbøyning og fare for varige deformasjoner av sporvekseldeler.

Innføring av krav til maksimal nedbøyning (som samsvarer med Trafikverkets krav) vil sikre at løfting utføres på en måte som ikke skader sporvekselen.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK

4.2 Utbygging

OK

4.3 Bane

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres