531 2015 Endringsartikkel 1109

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1109
Forslagsdato 24.03.2015
Forslagsstiller Frode Teigen
Klassifisering Kravendring
Bok 531 Overbygning, bygging
Kapittel Helsveist spor
Avsnitt
Forslagstekst Foreslår å tilføye nytt krav:

- Ved lasking av skinner med forskjellig profil skal høydeforskjellen utlignes ved bruk av overgangslasker.

Med referanse til overgangslasker som tilføyes i nytt vedlegg - Overgangslasker.

I dette vedlegget tilføyes tegning (figur) over følgende overgangslasker: - 54E3 til 49E1 - 60E1 til 54E3 - 49E1 til S41 - 49E1 til 35,7 kg

Referansedokumenter

OB.800161-000_000_001.PDF
OB.800163-000_000_001.PDF

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Økt pålitelighet gjennom krav til å anvende maskinerte overgangslasker som gir mindre sannsynlighet for laskebrudd

2.2 A - tilgjengelighet

Tilgjengelighet påvirkes ikke av denne endringen

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Bedre vedlikeholdbarhet gjennom tilgang til maskinerte overgangslasker

2.4 S - sikkerhet

Bedre pålitelighet gjennom krav til å anvende maskinerte overgangslasker som gir mindre sannsynlighet for laskebrudd

2.5 L - levetid

Økt levetid gjennom å unngå skade på sporkomponenter ved å bruke feiltilpassede lasker

2.6 Ø - økonomi

Noe dyrere overgangslasker, men bedre levetidskostnader gjennom lavere feilrater og lengre levetid

2.7 K - kapasitet

Kapasitet påvirkes ikke av endringen

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

I en del prosjekter med skinnebytte eller sporvekselbytte oppstår behov for midlertidig lasking av skinner med ulikt profil/høyde. Om ikke spesialtilpassede lasker anvendes vil det oppstå en høydeforskjell som medfører svært store slagpåkjenninger og påfølgende skader av sporkomponentene, selv ved et lite antall togpasseringer.

Tradisjonelt har overgangslasker blitt sveist sammen av lasker med ulikt profil. Dette er imidlertid en dårlig løsning som ofte medfører brudd i laskene.

Tilgjengelighet til- og krav om å bruke maskinerte lasker (uten sveis) vil medføre en reduksjon i denne type laskebrudd og mindre skader belastning på sporkomponenter som følge av bruk av ikke tilpassede lasker.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK

4.2 Prosjekter

OK

4.3 Infrastruktureier

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres