531 2015 Endringsartikkel 1191

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1191
Forslagsdato 21.08.2015
Forslagsstiller Frode Teigen
Klassifisering Kravendring
Bok 531 Overbygning, bygging
Kapittel Helsveist spor
Avsnitt 3.1.1 Temperaturgrenser
Forslagstekst Foreslår å endre nedre temperaturgrenser for aluminiotermisk sveising fra -3 gr. C til -5gr.C for å harmonisere regler med Trafikverkets regler innenfor dette tema.

Sikkerhet mot sveisefeil opprettholdes ved at det stilles krav til følgende (i tillegg til eks. krav)

  • Tilleggssertifisering for sveising i kaldt klima
  • Bruk av elektrisk flaskevarmer for å hindre reduksjon av gasstrøm pga frysing i ventiler
  • Krav til 100 % sveisekontroll
Referansedokumenter

ET-Flyer_Gasflaschenwaermer_dt_en.pdf

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Pålitelighet ivaretas gjennom krav til tilleggssertifisering, 100% sveisekontroll og pålagt bruk av flaskevarmer

2.2 A - tilgjengelighet

Tilgjengelighet påvirkes ikke av denne endringen

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Bedre vedlikeholdbarhet ved å tillate sveising ved lavere temperaturer

2.4 S - sikkerhet

Sikkerhet ivaretas gjennom krav til tilleggssertifisering, 100% sveisekontroll og pålagt bruk av flaskevarmer

2.5 L - levetid

Levetid ivaretas gjennom krav til tilleggssertifisering, 100% sveisekontroll og pålagt bruk av flaskevarmer

2.6 Ø - økonomi

Kan i noen tilfeller medføre besparelser i form av at planlagt arbeid kan gjennomføres under forhold som tidligere ikke var mulig.

2.7 K - kapasitet

Kapasitet påvirkes ikke av denne endringen

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Endringen anbefales på følgende grunnlag:

Lavere temperaturgrense vil gjøre det enklere å få utført sveisearbeid i årstider med lave temperaturer

Endringen vil harmonisere norsk og svensk regelverk, noe som er en fordel da det er stor utveksling av sveisere mellom Norge og Sverige.

Endringen gjennomføres med følgende tekst:


a) Aluminiotermisk skjøtsveising av skinner skal utføres ved skinnetemperaturer gitt i Tabell 1

Tabell 1: Temperaturgrenser ved aluminiotermisk sveising av skinner
Skinnekvalitet Normale krav [°C] Sveising med "Kaldt klima" prosedyre [°C]
R200

R260Mn
R350HT
R370CrHT
R400HT

0 - +30 -5 - +30
R320 Cr

R1200

+5 - +30 0 - +30

For "Kaldt klima"-prosedyre gjelder følgende krav:

  • Utføres av sveiser som har tilleggssertifisering "Kaldt klima" iht standard for godkjenning av skinnesveisere
  • kapping av sveiseåpning skal skje med skinnekutter, skjærebrenner tillates ikke uansett skinnekvalitet
  • før montering av former skal skinnene varmes til + 50°C i en lengde av 1 m til hver side for sveiseåpningen
  • oksygen og propanflasker med reduksjonsventiler skal holdes “varme” ved hjelp av elektriske flaskevarmere under sveising for å unngå frysing av ventilene
  • etter grovsliping skal sveisesonen pakkes inn med varmeisolerende matter og varmedeksel for å redusere avkjølingshastigheten
  • For alle skjøtsveiser utført under 0 gr. C skal det utføres 100 % sveisekontroll

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK

4.2 Prosjekter

OK

4.3 Infrastruktureier

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Opprettholder konklusjon etter feilretting i forslaget. --Christopher Schive (diskusjon) 21. aug. 2015 kl. 12:41 (CEST)