531 2015 Endringsartikkel 968

1 Endringsinformasjon

EndringsID 968
Forslagsdato 14.10.2014
Forslagsstiller Frode Teigen
Klassifisering Kravendring
Bok 531 Overbygning, bygging
Kapittel Helsveist spor
Avsnitt 4.1 Kompetansekrav
Forslagstekst Teksten:

"a) Nøytraliseringsarbeid i sporet skal ledes av en sveiser som har nødvendig opplæring og er sertifisert til nøytralisering/helsveising i henhold til Vedlegg/Godkjenning av skinnesveisere."

bør endres til:

"a) Nøytraliseringsarbeid i sporet skal ledes av en sveiser som har fagbrev som banemontør og som er sertifisert til nøytralisering/helsveising i henhold til Vedlegg/Godkjenning av skinnesveisere."

Begrunnelse: Nøytralisering av spor er et arbeid hvor kvaliteten har stor innvirkning på sikkerhet mot avsporing på grunn av solslyng. For å kunne vurdere alle momenter som har betydning for sporets stabilitet er det nødvendig å ha en grunnleggende kompetanse innen banefaget.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Pålitelighet påvirkes ikke av endringen

2.2 A - tilgjengelighet

Endringen kan påvirke tilgjengelighet av kompetanse for å utføre nøytralisering. Begrensningen blir imidlertid liten da kravet ikke vil ha tilbakevirkende kraft, slik at de som allerede har fått autorisasjon til å utføre nøytralisering vil beholde denne ut gyldighetsperioden

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Vedlikeholdbarhet påvirkes ikke av endringen

2.4 S - sikkerhet

Bedre sikkerhet mot solslyng ved at man sikrer at ansvarlig for nøytralisering har bred kunnskap om sporteknikk i tillegg til kompetanse i selve nøytraliseringsjobben

2.5 L - levetid

Levetid påvirkes ikke av endringen

2.6 Ø - økonomi

Økonomi påvirkes ikke av denne endringen

2.7 K - kapasitet

Kapasitet påvirkes ikke av endringen

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Endringen bør implementeres med følgende tekst:

a) Nøytraliseringsarbeid i sporet skal ledes av en sveiser som har fagbrev som banemontør og som er sertifisert til nøytralisering/helsveising i henhold til Vedlegg/Godkjenning av skinnesveisere.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok

4.2 Prosjekter

ok

4.3 Infrastruktureier

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres