531 2015 Endringsartikkel 968

Endringsinformasjon

EndringsID 968
Forslagsdato 14.10.2014
Forslagsstiller Frode Teigen
Klassifisering Kravendring
Bok 531 Overbygning, bygging
Kapittel Helsveist spor
Avsnitt 4.1 Kompetansekrav
Forslagstekst Teksten:

"a) Nøytraliseringsarbeid i sporet skal ledes av en sveiser som har nødvendig opplæring og er sertifisert til nøytralisering/helsveising i henhold til Vedlegg/Godkjenning av skinnesveisere."

bør endres til:

"a) Nøytraliseringsarbeid i sporet skal ledes av en sveiser som har fagbrev som banemontør og som er sertifisert til nøytralisering/helsveising i henhold til Vedlegg/Godkjenning av skinnesveisere."

Begrunnelse: Nøytralisering av spor er et arbeid hvor kvaliteten har stor innvirkning på sikkerhet mot avsporing på grunn av solslyng. For å kunne vurdere alle momenter som har betydning for sporets stabilitet er det nødvendig å ha en grunnleggende kompetanse innen banefaget.

Referansedokumenter

Vurdering av endringen

R - pålitelighet

Pålitelighet påvirkes ikke av endringen

A - tilgjengelighet

Endringen kan påvirke tilgjengelighet av kompetanse for å utføre nøytralisering. Begrensningen blir imidlertid liten da kravet ikke vil ha tilbakevirkende kraft, slik at de som allerede har fått autorisasjon til å utføre nøytralisering vil beholde denne ut gyldighetsperioden

M - vedlikeholdbarhet

Vedlikeholdbarhet påvirkes ikke av endringen

S - sikkerhet

Bedre sikkerhet mot solslyng ved at man sikrer at ansvarlig for nøytralisering har bred kunnskap om sporteknikk i tillegg til kompetanse i selve nøytraliseringsjobben

L - levetid

Levetid påvirkes ikke av endringen

Ø - økonomi

Økonomi påvirkes ikke av denne endringen

K - kapasitet

Kapasitet påvirkes ikke av endringen

Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Høringskommentarer

Innstilling fra fagansvarlig

Endringen bør implementeres med følgende tekst:

a) Nøytraliseringsarbeid i sporet skal ledes av en sveiser som har fagbrev som banemontør og som er sertifisert til nøytralisering/helsveising i henhold til Vedlegg/Godkjenning av skinnesveisere.

Behandling i godkjenningsrådet

Trafikk

ok

Prosjekter

ok

Infrastruktureier

OK

Teknologi

OK

Konklusjon

Endringen gjennomføres