531 2016 Endringsartikkel 1212

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1212
Forslagsdato 17.09.2015
Forslagsstiller Helen Helland
Klassifisering Nytt krav
Bok 531 Overbygning, bygging
Kapittel Sporbygging
Avsnitt Nytt avsnitt - Boring i betongsviller
Forslagstekst Foreslår å tilføye regler for boring i sviller med følgende tekst:

a) Ved behov for boring i betongsviller skal dette utføres ovenfra i svillens senterlinje. Unntak er boring for feste av kabler.

b) For feste av kabler tillates boring fra svillens sidekanter dersom hulldybden ikke overstiger 30 mm.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Bedre pålitelighet ved å tydeliggjøre regler for boring slik at det unngås å treffe armering

2.2 A - tilgjengelighet

Tilgjelngelighet påvirkes ikke av denne endringen

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Endringen klargjør hvilke regler som gjelder for boring i betongsviller

2.4 S - sikkerhet

Sikkerhet påvirkes ikke av denne endringen

2.5 L - levetid

Økt levetid ved å tydeliggjøre regler for boring slik at det unngås å treffe armering

2.6 Ø - økonomi

Økonomi påvirkes ikke av denne endringen

2.7 K - kapasitet

Kapasitet påvirkes ikke av denne endringen

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Kra til boring i betongsviller mangler i dag. Denne endringen vil tydeliggjøre hvor det tillates å bore i sviller. Følgende teskst tilføyes i det nye kravet:

a) Boring i betongsviller skal bare utføres vertikalt ovenfra i svillens senterlinje for å unngå å treffe armering dersom hulldybde overstiger 30 mm.

b) For feste av kabler tillates boring fra svillens sidekanter dersom hulldybden ikke overstiger 30 mm

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK

4.2 Prosjekter

OK

4.3 Infrastruktureier

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres