531 2016 Endringsartikkel 1231

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1231
Forslagsdato 19.10.2015
Forslagsstiller Frode Teigen
Klassifisering Kravendring
Bok 531 Overbygning, bygging
Kapittel Vedlegg Standard for godkjenning av skinnesveisere
Avsnitt 5.1.3 Test av prøvesveis og akseptansekrav
Forslagstekst Tabell 6 og 7 inneholder ikke krav til bruddlast og nedbøyning for skinnekvaliteter R370 CrHT og R400HT.

Foreslår å tilføye disse med krav som samsvarer med den tekniske spesifikasjonen for aluminiotermiske sveisemetoder, dvs:

min. bruddlast: 800 kN (54E3) / 1130 kN (60E1) min. nedbøyning: 10 mm

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Pålitelighet påvirkes ikke da krav til nedbøyning og bruddlast vil samsvare med teknisk spesifikasjon for sveiseprosess

2.2 A - tilgjengelighet

Tilgjengelighet påvirkes ikke av denne endringen

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Vedlikeholdbarhet påvirkes ikke av denne endringen

2.4 S - sikkerhet

Sikkerhet påvirkes ikke da krav til nedbøyning og bruddlast vil samsvare med teknisk spesifikasjon for sveiseprosess

2.5 L - levetid

Levetid påvirkes ikke da krav til nedbøyning og bruddlast vil samsvare med teknisk spesifikasjon for sveiseprosess

2.6 Ø - økonomi

Økonomi påvirkes ikke av denne endringen

2.7 K - kapasitet

Kapasitet påvirkes ikke av denne endringen

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Teknisk spesifikasjon Aluminiotermisk_sveiseprosess

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Krav til nedbøyning for 3 punkt bøyeprøve av prøvesveiser må harmonere med teknisk spesifikasjon for aluminiotermiske sveiseprosess. Krav for skinnekvaliteter R370 CrHT og R400HT bør derfor tilføyes

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK

4.2 Prosjekter

OK

4.3 Infrastruktureier

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres