531 2016 Endringsartikkel 1231

Endringsinformasjon

EndringsID 1231
Forslagsdato 19.10.2015
Forslagsstiller Frode Teigen
Klassifisering Kravendring
Bok 531 Overbygning, bygging
Kapittel Vedlegg Standard for godkjenning av skinnesveisere
Avsnitt 5.1.3 Test av prøvesveis og akseptansekrav
Forslagstekst Tabell 6 og 7 inneholder ikke krav til bruddlast og nedbøyning for skinnekvaliteter R370 CrHT og R400HT.

Foreslår å tilføye disse med krav som samsvarer med den tekniske spesifikasjonen for aluminiotermiske sveisemetoder, dvs:

min. bruddlast: 800 kN (54E3) / 1130 kN (60E1) min. nedbøyning: 10 mm

Referansedokumenter

Vurdering av endringen

R - pålitelighet

Pålitelighet påvirkes ikke da krav til nedbøyning og bruddlast vil samsvare med teknisk spesifikasjon for sveiseprosess

A - tilgjengelighet

Tilgjengelighet påvirkes ikke av denne endringen

M - vedlikeholdbarhet

Vedlikeholdbarhet påvirkes ikke av denne endringen

S - sikkerhet

Sikkerhet påvirkes ikke da krav til nedbøyning og bruddlast vil samsvare med teknisk spesifikasjon for sveiseprosess

L - levetid

Levetid påvirkes ikke da krav til nedbøyning og bruddlast vil samsvare med teknisk spesifikasjon for sveiseprosess

Ø - økonomi

Økonomi påvirkes ikke av denne endringen

K - kapasitet

Kapasitet påvirkes ikke av denne endringen

Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Teknisk spesifikasjon Aluminiotermisk_sveiseprosess

Høringskommentarer

Innstilling fra fagansvarlig

Krav til nedbøyning for 3 punkt bøyeprøve av prøvesveiser må harmonere med teknisk spesifikasjon for aluminiotermiske sveiseprosess. Krav for skinnekvaliteter R370 CrHT og R400HT bør derfor tilføyes

Behandling i godkjenningsrådet

Trafikk

OK

Prosjekter

OK

Infrastruktureier

OK

Teknologi

OK

Konklusjon

Endringen gjennomføres