531 2017 Endringsartikkel 1586

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1586
Forslagsdato 09.11.2016
Forslagsstiller Frode Teigen
Klassifisering Nytt krav
Bok 531 Overbygning, bygging
Kapittel Sporjustering og stabilisering
Avsnitt Nye avsnitt - Generelle krav
Forslagstekst Foreslår nytt avsnitt for å ivareta generelle krav til sporjustering i forhold til sveising og nøytralisering.


a) Grovjustering skal utføres før nøytralisering og sluttsveising

b) Sporets horisontale beliggenhet ved nøytralisering skal måles inn og registreres

c) Dersom det utføres endelig justering (finjustering) etter nøytralisering, skal det kontrolleres og dokumenteres at sporets horisontale beliggenhet ikke er endret mer enn grenseverdier som er gitt i https://trv.jbv.no/wiki/Overbygning/Vedlikehold/Sporjustering_og_stabilisering#Horisontal_beliggenhet. Dersom sporet flyttes utover disse grenseverdiene skal sporet nøytraliseres på nytt.


Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Korrekt nøytraltemperatur gir bedre pålitelighet

2.2 A - tilgjengelighet

Tilgjengelighet påvirkes ikke av endringen

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Vedlikeholdbarhet påvirkes ikke av endringen

2.4 S - sikkerhet

Korrekt nøytraltemperatur gir økt sikkerhet mot solslyng.

2.5 L - levetid

Korrekt nøytraltemperatur gir lengre levetid for skinnene

2.6 Ø - økonomi

Økonomi blir ikke påvirket av endringen

2.7 K - kapasitet

Kapasitet blir ikke påvirket av endringen

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Disse krav vil sikre at skinnenes nøytraltemperatur ikke endres utover toleranser gitt i https://trv.jbv.no/wiki/Overbygning/Vedlikehold/Sporjustering_og_stabilisering#Horisontal_beliggenhet. som følge av sporjustering etter at sporet er nøytralisert.

Dette er en nødvendig presisering av at disse krav også gjelder ved bygging av nytt spor.

Forslaget anbefales.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 27. jan. 2017 kl. 10:57 (CET)

4.2 Prosjekter

ok --Nerbre (diskusjon) 25. jan. 2017 kl. 22:19 (CET)

4.3 Infrastruktureier

ok--Jens Melsom (diskusjon) 26. jan. 2017 kl. 21:21 (CET)

4.4 Teknologi

ok --Christopher Schive (diskusjon) 27. jan. 2017 kl. 12:02 (CET)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --