531 2017 Endringsartikkel 1587

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1587
Forslagsdato 09.11.2016
Forslagsstiller Frode Teigen
Klassifisering Nytt krav
Bok 531 Overbygning, bygging
Kapittel Sporveksler
Avsnitt 2.5 Kryssveksler
Forslagstekst Foreslår nytt pkt b) med krav om at sammenføyninger i midtparti i kryssveksler skal utføres av leverandør i verksted.

Bakgrunnen for kravet er at det ikke er plass til standard sveiseformer for skjøter i midtpartiet til kryssveksler.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Økt pålitelighet gjennom bedre kvalitet på sveisefuger som utføres i verksted

2.2 A - tilgjengelighet

Tilgjengelighet påvirkes ikke av endringen

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Vedlikeholdbarhet påvirkes ikke av endringen

2.4 S - sikkerhet

Bedre sikkerhet gjennom bedre kvalitet på sveisefuger som utføres i verksted

2.5 L - levetid

Økt levetid gjennom bedre kvalitet på sveisefuger som utføres i verksted

2.6 Ø - økonomi

Marginalt økte kostnader til montering i verksted og transport, men lavere kostnader for sammenføyning i spor.

2.7 K - kapasitet

Kapasitet påvirkes ikke av endringen

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Det er ofte ikke plass til å montere sveiseformer når midtpartiet i kryssveksler skal sveises sammen i sporet. Dette medfører at sammenføyningene må utføres hvor fugene bygges opp med elektroder og spesielle former ("formsveising"). Dette er en sveisemetode hvor det finnes svært begrenset kompetanse og hvor muligheten for feil utførelse er stor.

For å sikre god kvalitet i sveisefugene i kryssvekslers midtparti bør disse alltid utføres av leverandør i verksted. Endring anbefales.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 27. jan. 2017 kl. 10:58 (CET)

4.2 Prosjekter

ok --Nerbre (diskusjon) 25. jan. 2017 kl. 22:20 (CET)

4.3 Infrastruktureier

ok--Jens Melsom (diskusjon) 26. jan. 2017 kl. 21:21 (CET)

4.4 Teknologi

ok --Christopher Schive (diskusjon) 27. jan. 2017 kl. 12:03 (CET)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --