531 2018 Endringsartikkel 1842

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1842
Forslagsdato 11.09.2017
Forslagsstiller Frode Teigen
Klassifisering Nytt krav
Bok 531 Overbygning, bygging
Kapittel Helsveist spor - Vedlegg/Prosedyre for nøytralisering
Avsnitt Nytt avsnitt - forebygging av skader
Forslagstekst Foreslår nytt avsnitt - "1.2 Forebygging av skader" med følgende innhold:

1.2.1 Strekkapparat - Strekkapparat skal bare anvendes av personell som har fått opplæring i bruk av utstyret - Strekkapparat skal kontrolleres for feil/skader som kan medføre brudd i komponenter 1 gang/år. Kontroll skal dokumenteres med kontrollsertifikat.

1.2.2 Varmevogn - Varmevogn skal bare brukes av personell som har fått nød­vendig opplæ­ring i bruk av gassutstyr. - Gassflaske skal være utstyrt med tilbakeslagsikring - Propanflasker skal alltid stå oppreist under transport og bruk, med mindre det anvendes varmevogn tilpasset bruk av propanflaske med industriventil for liggende bruk

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Pålitelighet påvirkes ikke av endringen.

2.2 A - tilgjengelighet

Tilgjengelighet påvirkes ikke av endringen.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Vedlikeholdbarhet påvirkes ikke av endringen.

2.4 S - sikkerhet

Økt sikkerhet for sveisere som skal betjene strekkapparat og varmevogner

2.5 L - levetid

Levetid påvirkes ikke av endringen.

2.6 Ø - økonomi

Marginalt økt kostnad til kontroll av strekkapparat.

2.7 K - kapasitet

Kapasitet påvirkes ikke av endringen.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Det er tidligere registrert alvorlig skade på personell som følge av brudd i strekkstenger til strekkapparat. For å hindre brudd er det viktig at strekkapparater kontrolleres for feil/skader.

Varmevogner er tidligere konstruert for liggende propanflasker. Viktig å presisere at kun propanflasker som er beregnet for liggende bruk kan anvendes til dette for å hindre ulykke.

Endringer anbefales.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 30. jan. 2018 kl. 13:53 (CET)

4.2 Prosjekter

ok--Magheg (diskusjon) 30. jan. 2018 kl. 13:47 (CET)

4.3 Infrastruktureier

OK, men hvem utsteder sertifikater for strekkapparat? Skjer det en fysisk merking av apparatet etter godkjenning? Regner med at det ikke er spesielle krav til dokumentasjon av opplæring ut over SJA? --Nerbre (diskusjon) 21. jan. 2018 kl. 19:11 (CET)

4.4 Teknologi

--Barjua (diskusjon) 18. jan. 2018 kl. 13:33 (CET) Bør alle HMS-relaterte krav flyttes til et annet regelverk? HMS krav må evt. også "tydeliggjøres" i Bane NOR sine prosesskoder.

FT: Da det ikke er pr nå er andre alternative steder å sette inn dette kravet er det naturlig å tilføye kravet i arbeidsanvisningen som benyttes av alle som betjener strekkapparat. Da det har forekommet ulykker på grunn av brudd i strekkstenger, er det viktig å få på plass dette kravet nå. Så kan evt. diskusjon/plassering av krav komme senere.

ok --Christopher Schive (diskusjon) 30. jan. 2018 kl. 14:01 (CET)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres