531 2018 Endringsartikkel 2089

Endringsinformasjon

EndringsID 2089
Forslagsdato 06.06.2018
Forslagsstiller Ludwig Jansen
Klassifisering Kravendring
Bok 531 Overbygning, bygging
Kapittel Helsveist spor
Avsnitt Vedlegg Standard for godkjenning av skinnesveisre
Forslagstekst Tabell 4 og 5 bør revideres til også å omfatte skinnekvaliteter R370HT og R400HT
Referansedokumenter

Vurdering av endringen

R - pålitelighet

Pålitelighet påvirkes ikke av endringen

A - tilgjengelighet

Tilgjengelghet påvirkes ikke av endringen

M - vedlikeholdbarhet

Bedre vedlikeholdbarhet for skinnekvaliteter R370CrHT og R400HT som i dag ikke omfattes av gyldighetsområde for sertifikatene

S - sikkerhet

Sikkerhet påvirkes ikke av endringen

L - levetid

Levetid påvirkes ikke av endringen

Ø - økonomi

Økonomi påvirkes ikke av endringen

K - kapasitet

Kapasitet påvirkes ikke av endringen

Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Høringskommentarer

Innstilling fra fagansvarlig

Tabell 4 og 5 mangler skinnekvaliteter R370HT og 400HT som i dag anvendes i Bane NOR sine spor. Tabellene oppdateres med de manglende skinnekvaliteter:

Tabell 1: Gyldighetsområde for påleggsveising med dekkede elektroder og selvbeskyttende rørtråd
Gyldighetsområde
Skinnekvalitet i prøve
R200
R260
R260Mn
R320Cr
R350HT
R370CrHT
R400HT
12/14% Mn
R200
+
-
-
-
-
-
-
-
R260
+
+
-
-
+
-
-
-
R260Mn
+
+
+
+
+
+
+
-
R320 Cr
+
+
+
+
+
+
+
-
R350HT
+
+
+
+
+
+
+
-
R370CrHT
+
+
+
+
+
+
+
-
R400HT
+
+
+
+
+
+
+
-
12-14% Mn
-
-
-
-
-
-
-
+


Tabell 2: Gyldighetsområde for aluminiotermisk skjøtsveising
Gyldighetsområde
Skinnekvalitet i prøve
R200
R260
R260Mn
R320Cr
R350HT
R370CrHT
R400HT
R200
+
-
-
-
-
-
-
R260
+
+
+
-
-
-
-
R260Mn
+
+
+
+
-
-
-
R320 Cr
+
+
+
+
-
-
-
R350HT
+
+
+
+
+
+
+
R370CrHT
+
+
+
+
+
+
+
R400HT
+
+
+
+
+
+
+

+angir stålkvaliteter som sveiseren er godkjent for

-angir skinnekvaliteter som sveiseren ikke er godkjent for

Behandling i godkjenningsrådet

Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 3. sep. 2018 kl. 10:36 (CEST)

Prosjekter

Ok--Kjell.holter (diskusjon) 3. sep. 2018 kl. 08:27 (CEST)
OK--Jse (diskusjon) 3. sep. 2018 kl. 09:03 (CEST)

Infrastruktureier

ok --Nerbre (diskusjon) 2. sep. 2018 kl. 21:10 (CEST)

Teknologi

ok --Christopher Schive (diskusjon) 3. sep. 2018 kl. 10:37 (CEST)

Konklusjon

Endringen gjennomføres/forkastes

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --