531 2018 Endringsartikkel 2173

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2173
Forslagsdato 30.10.2018
Forslagsstiller Frode Teigen
Klassifisering Kravendring
Bok 531 Overbygning, bygging
Kapittel Helsveist spor
Avsnitt 3.4 Sveisekoordinasjon
Forslagstekst Unntak i pkt d) bør fjernes, da det viser seg at det forekommer uheldig praksis hvor det leies inn sveisekoordinatorer fra 3-part som bare utøver denne oppgaven fra distanse uten at nødvendig involvering skjer.
Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Endringen kan påvirke pålitelighet i positiv retning gjennom at rolle som sveisekoordinator styrkes

2.2 A - tilgjengelighet

Endringen påvirker ikke tilgjengelighet

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Endringen påvirker ikke vedlikeholdbarhet

2.4 S - sikkerhet

Endringen kan påvirke sikkerhet i positiv retning gjennom at rolle som sveisekoordinator styrkes

2.5 L - levetid

Endringen kan påvirke levetid i positiv retning gjennom at rolle som sveisekoordinator styrkes

2.6 Ø - økonomi

Endringen påvirker ikke økonomi

2.7 K - kapasitet

Endringen påvirker ikke kapasitet

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

Anbefalt endring med forslag om å fjerne unntaket i Overbygning/Bygging/Helsveist spor/3.4 Sveisekoordinasjon punkt d) støttes. Det vil være en forbedring med tanke på å hindre at sveieansvarlig sitt ansvar blir en "papirøvelse".

Vi kan allikevel vurdere senere om det burde settes større krav til sveiseansvarlig enn bare at vedkommende er ansatt i virksomheten som utøver sveisearbeidet. Hvor aktivt skal han være med i hvert enkelt sveiseprosjekt? I punkt b) i avsnitt 3.4 heter det: "Den sveiseansvarlige skal ha det overordnede kvalitetsansvar for sveisingens utførelse." Hvordan kan vi sikre mer aktiv involvering i hvert enkelt sveisearbeide som vedkommende har det overordnende kvalitetsansvar for?

Spørsmålene ovenfor er diskutert i Teknologi og regelverk, og vi holder fast på endringsforslaget, slik det er utformet uten ytterligere endringer i regelverket.

3 Innstilling fra fagansvarlig

Det har vist seg at rollen som sveisekoordinator i noen tilfeller utføres som "papirøvelser" fjernt fra det praktiske sveisearbeidet i sporet. For å styrke rollen som sveisekoordinator, anbefales at unntaket om at denne tjenesten kan leies inn, fjernes.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok --Erik Borgersen (diskusjon) 29. jan. 2019 kl. 09:47 (CET)

4.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 29. jan. 2019 kl. 10:04 (CET)

4.3 Infrastruktureier

ok --Nerbre (diskusjon) 29. jan. 2019 kl. 07:56 (CET)

4.4 Teknologi

ok --Christopher Schive (diskusjon) 29. jan. 2019 kl. 22:18 (CET)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres