531 2020 Endringsartikkel 2293

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2293
Forslagsdato 18.03.2019
Forslagsstiller Alf Helge Løhren
Klassifisering Kravendring
Bok 531 Overbygning, bygging
Kapittel Ballast
Avsnitt 3.3 Tilslutning mot eksisterende spor
Forslagstekst Krav til 1:400 stigning for rampe mellom nytt og eksisterende spor gir uforholdsmessig lang oppramping.

Jeg mener det er en sammenblanding mellom utkiling av ulike materialer i underbygningen/ballasten og en sporgeometrisk rampe, dvs. grense verdi for rampestigning, (Δh/h)maks, som er 1:400, se f.eks. https://trv.banenor.no/wiki/Overbygning/Prosjektering/Sporets_tras%C3%A9#Dimensjonerende_parametre_-_Nye_baner_og_linjeomlegginger . Utkiling/oppramping av materiallag i underbygningen eller mellom nedre og øvre ballastlag kan kanskje være 1:10 eller noe mer, men ikke 1:400.

Referansedokumenter

A118702_FRV-OB-005_overballast.pdf

2 Systemdefinisjon

Denne delen av Teknisk regelverk stiller krav til tilslutning mot eksisterende spor og allerede ferdigstilte strekningsavsnitt. Kravet skal hindre uheldige sprang i sporets vertikale stivhet og høydenivå ved overgang fra nytt til gammelt. Ujevn sporstivhet har betydning for vedlikehold og passasjerkomfort, men har ingen betydning for sikkerhet.

3 Vurdering av endringen

Hjelpetekst: For hver RAMSLØK-parameter gis en selvstendig vurdering, underbygget med argumentasjon, av hvordan endringen vil påvirke aspektene listet nedenfor for den aktuelle parameteren, sammen med eventuelle antakelser, forutsetninger eller kompenserende tiltak.

3.1 R - pålitelighet

Forslaget med helning 1:20 oppfattes å gi en god nok pålitelighet (Ref. Trafikverket, TDOK 2015:0198, Bilaga 8, 3.4 Utformning av underballast).

3.2 A - tilgjengelighet

Tilgjengelighet påvirkes ikke av endringen.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Vedlikeholdbarhet påvirkes ikke av endringen.

3.4 S - sikkerhet

Forslaget med helning 1:20 oppfattes å gi en god nok sikkerhet (Ref. Trafikverket, TDOK 2015:0198, Bilaga 8, 3.4 Utformning av underballast).

3.5 L - levetid og kapasitet

Levetid og kapasitet påvirkes ikke av endringen.

3.6 Ø - økonomi

Endringen er kostnadsbesparende ved å redusere sporets byggetid og omfang.

3.7 K - klima og miljø

Klima og miljø påvirkes ikke av endringen.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Trafikverket, TDOK 2015:0198, Bilaga 8, 3.4 Utformning av underballast

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Det som står i TRV blir ukorrekt, fordi man har blandet sammen forskjellige ramper: rampestigning i sporet som er 1:400 (1:300 sidespor og skiftespor), jfr. TRV:02419 og rampe ved utkiling/oppramping av materiallag i underbygningen eller mellom nedre og øvre ballastlag som kan være 1:10 eller mer, dvs. slakere, jfr. TRV:00876.

Krav til helning 1:400 medfører uforholdsmessige lange lengder og inngrep i eksisterende spor. Forslaget med helning 1:20 oppfattes å gi en god nok sikkerhet og pålitelighet (Ref. Trafikverket, TDOK 2015:0198, Bilaga 8, 3.4 Utformning av underballast).

TRV:05499: ingen endring

Foreslår tekstendring TRV:05500: b) "Rampens helning skal ikke være brattere enn 1:20".

og TRV:05501 utgår som krav fordi det blir gjentatt i TRV:05499.

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 1. sep. 2020 kl. 12:43 (CEST)

5.2 Prosjekter

ok--Magheg (diskusjon) 3. sep. 2020 kl. 09:53 (CEST) OK--Jse (diskusjon) 3. sep. 2020 kl. 22:26 (CEST)

5.3 Infrastruktureier

Ok. Språkfeil i setning, "rampe" skal fjernes--Tbr (diskusjon) 2. sep. 2020 kl. 22:51 (CEST)

FT: Skrivefeil korrigert.

5.4 Teknologi

ok --Christopher Schive (diskusjon) 3. sep. 2020 kl. 22:58 (CEST)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!