531 2020 Endringsartikkel 2687

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2687
Forslagsdato 19.06.2020
Forslagsstiller Frode Teigen
Klassifisering Nytt krav
Bok 531 Overbygning, bygging
Kapittel Regler for bygging
Avsnitt Utlegging_av_skinner_og_skinnebytte
Forslagstekst Foreslår å tilføye følgende krav:

3.x Festing av skinner Før det settes trafikk på sporet skal hver av skinnene være festet til hver sville med 2 befestigelsesfjærer langs hele skinnestrengens lengde.

Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Denne delen av Teknisk regelverk stiller krav til metode og utstyr for montering og bytte av skinner. Kravene skal sikre at sporkomponenter ikke tar skade av arbeidet og at sporet kan trafikkeres sikkert etter arbeidene.

3 Vurdering av endringen

3.1 R - pålitelighet

Ved å sikre at skinner er forsvarlig festet før påsetting av trafikk, vil pålitelighet bedres.

3.2 A - tilgjengelighet

Tilgjengelighet påvirkes ikke av endringen.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Vedlikeholdbarhet påvirkes ikke av endringen.

3.4 S - sikkerhet

Ved å sikre at skinner er forsvarlig festet før påsetting av trafikk, vil sikkerhet bedres.

3.5 L - levetid og kapasitet

Levetid eller kapasitet påvirkes ikke av endringen

3.6 Ø - økonomi

Økonomi påvirkes ikke av endringen gitt at uheldig praksis med å feste skinner til 2. hver sville ikke er "vanlig praksis".

3.7 K - klima og miljø

Klima eller miljø påvirkes ikke av endringen.


3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Det er rapportert uheldig praksis fra skinnebytteprosjekt hvor man har satt ordinær trafikk på sporet etter å ha festet skinne i hver 2. sville i påvente av nøytralisering. For å klargjøre at denne uheldige praksisen ikke er tillatt, anbefales forslaget med nytt krav:

TRV:xxxxx

a) Før det settes trafikk på sporet skal hver av skinnene være festet til hver sville med 2 befestigelsesfjærer langs hele skinnestrengens lengde.

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 2. sep. 2020 kl. 11:44 (CEST)

5.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 1. sep. 2020 kl. 15:00 (CEST) ok--Magheg (diskusjon) 3. sep. 2020 kl. 09:55 (CEST)

5.3 Infrastruktureier

Ok--Tbr (diskusjon) 3. sep. 2020 kl. 20:32 (CEST)

5.4 Teknologi

ok --Christopher Schive (diskusjon) 3. sep. 2020 kl. 22:07 (CEST)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres