531 2021 Endringsartikkel 2417

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2417
Forslagsdato 28.08.2019
Forslagsstiller Arve Hustadnes
Klassifisering Kravendring
Bok 531 Overbygning, bygging
Kapittel 8. Ballast
Avsnitt 3.1 Utlegging
Forslagstekst Erfaring fra bl.a. Holmestrandprosjektet viser at nedre ballastlag legges ut for lavt slik at det blir mye pakking for å løfte sporet til riktig høyde. Jeg foreslår å endre:

a) Pukken skal legges ut i ett lag opp til 480 mm under laveste skinne (skinnetopp). d) Toleransekrav: - avvik fra prosjektert høyde +/- 10 mm

Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Ved bygging av nye spor legges ballast ut i to lag. Først blir det nedre ballastlaget lagt ut. Deretter kan sviller legges ut og det øvre ballastlaget blir kjørt ut. Sporkonstruksjonen må så løftes og justeres i ballastlaget til riktig høyde i flere omganger med sporjusteringsmaskin.

3 Vurdering av endringen

3.1 R - pålitelighet

Endringen kan i noen tilfeller redusere hvor mange ganger sporet må "pakkes" for å oppnå riktig høyde. Dette vil redusere belastning/nedknusing av ballast og sviller og dermed medføre høyere pålitelighet.

3.2 A - tilgjengelighet

Endringen medfører marginalt høyere tilgjengelighet gjennom høyere pålitelighet.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Vedlikeholdbarhet påvirkes ikke av endringen.

3.4 S - sikkerhet

Endringen påvirker ikke sikkerhet.

3.5 L - levetid og kapasitet

Endringen kan i noen tilfeller redusere hvor mange ganger sporet må "pakkes" for å oppnå riktig høyde. Dette vil redusere belastning/nedknusing av ballast og sviller og dermed medføre lengre levetid.

Kapasitet påvirkes ikke av endringen.

3.6 Ø - økonomi

Endringen kan i noen tilfeller medføre redusert behov for sporjustering i forbindelse med bygging av sporet, noe som vil medføre marginalt lavere byggekostnader.

3.7 K - klima og miljø

Endringen påvirker hverken klima eller miljø

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

For å redusere behov for justering/løfting av spor til korrekt høyde anbefales forslaget med følgende endringer i https://trv.banenor.no/wiki/Overbygning/Bygging/Ballast#Nedre_ballastlag:

Eksisterende tekst:

TRV:05492

a) Pukken skal legges ut i ett lag opp til et nivå som ligger 500 mm under laveste skinne (skinnetopp).

Ny tekst:

TRV:05492

a) Pukken skal legges ut i ett lag opp til et nivå som ligger 480 mm under laveste skinne (skinnetopp).


Eksisterende tekst:

TRV:05495

d) Det nedre ballastlaget skal legges ut etter følgende toleransekrav:

  • avvik fra prosjektert høyde: +0/-20 mm
  • avvik fra prosjektert bredde: +100/-0 mm

Ny tekst:

TRV:05495

d) Det nedre ballastlaget skal legges ut etter følgende toleransekrav:

  • avvik fra prosjektert høyde: +10 /-10 mm
  • avvik fra prosjektert bredde: +100/-0 mm

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 1. feb. 2021 kl. 13:46 (CET)

5.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 2. feb. 2021 kl. 08:35 (CET) ok--Magheg (diskusjon) 3. feb. 2021 kl. 07:29 (CET)

5.3 Infrastruktureier

Ok--Tbr (diskusjon) 2. feb. 2021 kl. 13:19 (CET)

5.4 Teknologi

OK --Christopher Schive (diskusjon) 2. feb. 2021 kl. 14:56 (CET)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!