532 2011 Endringsartikkel 160

1 Endringsinformasjon

EndringsID 160
Forslagsdato 2011-12-06
Forslagsstiller Kjell Erik Karlsen
Klassifisering Kravendring
Bok 532
Kapittel Sporjustering og stabilisering
Avsnitt Sporvidde
Forslagstekst Foreslår å endre krav om å bruke vedlegg 13a til at dette blir en av flere muligheter. Dvs "kan" krav
Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Ingen betydning

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen betydning

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen betydning

2.4 S - sikkerhet

Ingen betydning da oppfølging av feil kan utføres gjennom andre og mer egnede metoder

2.5 L - levetid

Ingen betydning

2.6 K - kapasitet

Ingen betydning

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Det er i dag mer naturlig å anvende Banedata for oppfølging av sporgeometriske feil. Det er derfor ikke hensiktsmessig å pålegge bruk av dette skjema.

Endringen gjennomføres også for avsnitt 3.2.3 (Justering vertikalgeometri) i Overbygning/Vedlikehold/Sporjustering og stabilisering


3.1 Klar for behandling i godkjenningsrådet

Ja.

4 Behandling i godkjenningsrådet

Behandlet og godkjent

5 Konklusjon: Endringen gjennomføres/endringen forkastes

Endringen gjennomføres