532 2011 Endringsartikkel 161

1 Endringsinformasjon

EndringsID 161
Forslagsdato 2011-12-08
Forslagsstiller Kjell Erik Karlsen
Klassifisering Kravendring
Bok 532
Kapittel Skjøter
Avsnitt Utskifting av isolert skjøt
Forslagstekst Foreslår å endre pkt 2 "Ved utskifting av isolert skjøt i baneprioritet 1,2 og 3, skal ballastrensing/fornying i skjøtområdet utføres samtidig dersom det er tegn til knusing/finstoff i ballasten" ved å bytte skal med bør. Bakgrunn for forslaget er at det ikke alltid er hensiktsmessig å punktskifte ballast, f.eks dersom ballast er generelt dårlig over lengre strekning.

Foreslår å endre pkt 3 fra "Betongsviller skal undersøkes for skader ved utskifting av isolert skjøt. Ved skader som overstiger grenseverdiene gitt i Overbygning/Vedlikehold/Sviller, og/eller svillene har sterk slitasje på undersiden med avrundete kanter, skiftes svillene ut". til

"Ved synlige sprekker/skader i sviller som overstiger grenseverdiene gitt i Overbygning/Vedlikehold/Sviller skal disse skiftes ut."

Endring vil klargjøre at svært ressurskrevende undersøkelse av svillenes underside ikke er nødvendig ved utskifting av isolerte skjøter.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Endringen vil i de fleste tilfeller ikke ha betydning for pålitelighet. Dersom fornyelse av dårlig ballast ikke utføres vil pålitelighet for skjøten isolert kunne bli noe lavere.

2.2 A - tilgjengelighet

Endringen påvirker ikke tilgjengeligheten.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Endringen har ingen betydning for vedlikeholdbarhet av skjøtene

2.4 S - sikkerhet

Uendret da skader av sikkerhetsmessig betydning for betongsviller vil være synlig fra oversiden.

2.5 L - levetid

Endringen vil i de fleste tilfeller ikke ha betydning for levetid. Dersom fornyelse av dårlig ballast ikke utføres vil levetiden for skjøten isolert kunne bli kortere.

2.6 K - kapasitet

Endring har ingen betydning for kapasitet

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Endringer bør utføres da dette dels gir regler som bedre kan tilpasses stedlige forhold (pkt 2) og dels unngår unødig stor ressursbruk på undersøkelse av underside av sville.

Det er skader/sprekker rundt svilleanker som først og fremst kan ha sikkerhetsmessig betydning. Disse skader vil alltid være godt synlig fra oversiden av svillen.

3.1 Klar for behandling i godkjenningsrådet

Ja.

4 Behandling i godkjenningsrådet

Behandlet og godkjent.

5 Konklusjon: Endringen gjennomføres/endringen forkastes

Endringen gjennomføres