532 2012 Endringsartikkel 310

1 Endringsinformasjon

EndringsID 310
Forslagsdato 2012-03-28 11:49:32
Forslagsstiller terje vasset
Klassifisering Nytt krav
Bok 532
Kapittel Kap 13
Avsnitt 3.3.2 toleranser, tabell 9: Tillatte pilhøydefeil
Forslagstekst Foreslår at det ses på ummidelbarkrav i forhold til tillatte pilhøydefeil(horisontale feil) og føye dette til i en ekstra kollonne i tabell 9. Vi har defenisjon på solslyng, eventuelt om det er andre krav som sier noe om størrelse på pilhøydefeil som kan definiseres som umidelbarfeil.

Vi har noe tilsvarende for sporvidde i tabell 2 under avsnitt 3.1.2.1

Begrunnelse for forslaget er i hovedsak at tilsynet har stillt spørsmål knyttet til at vi ikke har definert umiddelbarkrav i forhold til pilhøydefeil.

Vi diskuterte dette også på siste OB-forum i Trondheim 21/3.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Pålitelighet påvirkes ikke av endringen

2.2 A - tilgjengelighet

Tilgjengelighet påvirkes ikke av endringen

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Vedlikeholdbarhet påvirkes ikke av endringen

2.4 S - sikkerhet

Bedre sikkerhet med definerte umiddelbar grenser for pilhøydefeil

2.5 L - levetid

Levetid påvirkes ikke av endringen

2.6 K - kapasitet

Kapasitet påvirkes ikke av endringen

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

EN 13848-5

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Standarden EN 13848-5 ineholder "umiddelbar grenser" (IAL - Imideate Action Limit) for sidefeil. Disse ligger i området mellom tiltaksgrense og definisjon av solslyng Det vil være naturlig å innføre disse grenseverdiene i Teknisk regelverk.

3.1 Klar for behandling i godkjenningsrådet

Ja.

4 Behandling i godkjenningsrådet

Endringen gjennomføres