532 2012 Endringsartikkel 358

1 Endringsinformasjon

EndringsID 358
Forslagsdato 2012-05-29 09:23:25
Forslagsstiller Per Egil Snekkerhaugen
Klassifisering Nytt krav
Bok 532
Kapittel Sporveksler
Avsnitt Tiltaksbeskrivelser og Arbeidsanvisning for påleggsveising
Forslagstekst I forbindelse med pål./rep. sveising av kryss i spv. med bevegelig krysspiss/vingeskinne, så har jeg noen spørsmål. I tekn. regelverk, er det ikke noen prosedyrer eller anvisning når det gjelder sveising i nevnte spv.

Jbv legger inn flere av de spv. og nå krever de vedlikehold, mer enn bare sliping og kontroll av tilslutning spiss/vingeskinne (3mm). -Ved undersøkelse av tungeanordning brukes mal 1 og mal 2 + søker. Denne kan ikke brukes i nevnte kryss? -Vingeskinner og spisser har fått slitasje, og noen har sår på kjøreflaten som trenger rep/pål. sveising. Hvordan er prosedyrene/reglene for dette? -Temperaturgrensene for 12-14% Mangan og karbon kjenner vi, men hvordan skal vi forholde oss til dette ved evnt. sveising? -I tekn. regelverk står det at det ikke er tillatt og sveise tunger på det området som er høvlet, og som er i bevegelse. Gjelder dette bevegelig krysspiss også? Bevegelig spiss er høvlet på begge sider. -Bytte av komponenter, kan en bytte bare den bevegelige spissen, eller må hele krysset byttes? -Vi har regler som sier noe om når en tunge må byttes/slipes ved avskallinger. Hva gjelder for avskallinger på bevegelige krysspiss? Kombinasjonen 12-14% Mangan og karbon i krysspartiet ved sveising er en utfordring.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Pålitelighet påvirkes ikke av endringen

2.2 A - tilgjengelighet

Tilgjengelighet påvirkes ikke av endringen

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Dårligere vedlikeholdbarhet ved at høvlet del av krysspiss i bevegelig skinnekryss ikke kan sveises

2.4 S - sikkerhet

Bedre sikkerhet ved begrensninger av sveisearbeid i høvlet del av krysspiss i bevegelig skinnekryss

2.5 L - levetid

Kan medføre noe kortere levetid for krysspiss. Imidlertid vil sliping kunne kompensere for dette. For vingeskinner i manganstål sikres lengre levetid ved at skadelig varmepåvirkning fra sveising på krysspiss unngås

2.6 K - kapasitet

Kapasitet påvirkes ikke av endringen

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Krav som gir spesifikke føringer for hvordan bevegelige skinnekryss skal vedlikeholdes må utarbeides og implementers i vedlegg "Tiltaksbeskrivelser" og vedlegg "Arbeidsanvisning for påleggsveising av sporveksler og skinner"

Den bevegelige delen av bevegelige skinnekryss (krysspissen) kan ikke sveises hvor i områder hvor krysset ikke har fullt skinnehodeprofil, dels pga. varmetilførsel til vingeskinner i manganstål og dels pga bruddfare som medfører stor avsporingsrisiko.

Følgende tekst tilføyes i https://trv.jbv.no/wiki/Overbygning/Vedlikehold/Sporveksler/Vedlegg/Tiltaksbeskrivelser#Skinnekryss_og_ledeskinner

og

https://trv.jbv.no/wiki/Overbygning/Vedlikehold/Sporveksler/Vedlegg/Arbeidsanvisning_for_p%C3%A5leggsveising_av_sporveksler_og_skinner#Skinnekryss:

I skinnekryss med bevegelig krysspiss tillates bare sveising på krysspissen i områder med fullt skinnehodeprofil.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok

4.2 Utbygging

ok

4.3 Bane

ok

4.4 Teknologi

ok

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres