532 2012 Endringsartikkel 367

1 Endringsinformasjon

EndringsID 367
Forslagsdato 2012-06-15 14:07:22
Forslagsstiller Alf Helge Løhren
Klassifisering Kravendring
Bok 532
Kapittel 7 Skinner
Avsnitt 2 Skinneslitasje
Forslagstekst Etter drøftinger i Overbygningsforum og med Ofotbanen har jeg følgende forslag til presisering/endring av teksten i a):

Skinner i hovedspor skal byttes dersom den totale slitasjen "t" har nådd vedlikeholdsgrensen "tmax" som er angitt i tabell 1. Utbedring skal skje så snart det praktisk lar seg gjøre, senest i løpet av kommende års vedlikeholdssesong.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Pålitelighet påvirkes ikke av endringen

2.2 A - tilgjengelighet

Tilgjengelighet påvirkes ikke av endringen

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Bedre vedlikeholdbarhet ved at skinnebytte kan planlegges utført på mer gunstige tider

2.4 S - sikkerhet

Sikkerhet påvirkes ikke av endringen.

2.5 L - levetid

Levetid påvirkes ikke av endringen

2.6 K - kapasitet

Kapasitet påvirkes ikke av endringen


2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Endringen utgjør en mer en praktisk tilnærming til utskifting av skinner hvor man tar hensyn til at skinneslitasje ikke alltid måles med målevogn. På noen strekninger, f.eks. Ofotbanen måles skinneslitasje manuelt med Miniprof. Det vil da være uhensiktsmessig å knytte dette opp til målevognskjøring

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok

4.2 Utbygging

Ok

4.3 Bane

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres