532 2012 Endringsartikkel 378

1 Endringsinformasjon

EndringsID 378
Forslagsdato 2012-06-20 12:51:52
Forslagsstiller Frode Teigen
Klassifisering Kravendring
Bok 532
Kapittel Vedlegg/Ultralyd- og visuell kontroll av sporveksler
Avsnitt Klassifisering av feil i sporvekseltunger
Forslagstekst Grenseverdi for lengde av avskalling på tunge bør endres fra 100 mm til 200 mm slik at det samsvarer med grenseverdier i vedlegg Undersøkelse_av_tungeanordninger - Undersøkelse nr. 3


Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Pålitelighet påvirkes ikke av avskallinger mindre enn 200 mm

2.2 A - tilgjengelighet

Tilgjengelighet påvirkes ikke av denne endringen

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Vedlikeholdbarhet påvirkes ikke av denne endringen

2.4 S - sikkerhet

Endringen retter opp i forholdet med to motstridende grenseverdier i regelverket. Da det er grenseverdien på 200 mm, som bygger på ORE 70, som i praksis har vært anvendt i lang tid, påvirkes ikke sikkerhet av denne endringen.

2.5 L - levetid

Levetid påvirkes ikke av denne endringen

2.6 K - kapasitet

Kapasitet påvirkes ikke av denne endringen

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Det er ulike grenseverdier i vedleggene "Undersøkelse av tungeanordninger" og "Ultralyd- og visuell kontroll av sporveksler"

Grenseverdien endres til 200 mm som er i samsvar med "Undersøkelse av tungeanordninger" som bygger på den internasjonale normen ORE70.

3.1 Klar for behandling i godkjenningsrådet

Ja.

4 Behandling i godkjenningsrådet

Endringen gjennomføres