532 2012 Endringsartikkel 435

1 Endringsinformasjon

EndringsID 435
Forslagsdato 2012-10-09 13:22:28
Forslagsstiller Frode Teigen
Klassifisering Nytt krav
Bok 532
Kapittel Sporjustering og stabilisering
Avsnitt Vertikalgeometri toleranser
Forslagstekst Foreslår at tabell 6 - Tillatte ujevnheter i høyde, utvides med umiddelbar grenser. Bakgrunn for forslaget er at ny TSI infrastruktur stiller krav til IAL (Immediate Action Limit) for høydefeil. Grenseverdier er gitt i EN 13848-5.
Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Pålitelighet påvirkes ikke av endringen

2.2 A - tilgjengelighet

Tilgjengelighet påvirkes ikke av endringen

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Vedlikeholdbarhet påvirkes ikke av endringen

2.4 S - sikkerhet

Bedre sikkerhet gjennom innføring av sikkerhetsgrense for høydefeil

2.5 L - levetid

Levetid påvirkes ikke av endringen

2.6 K - kapasitet

Kapasitet påvirkes ikke av endringen

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Umiddelbar grense for høydefeil er nødvendig for å ivareta krav i TSI Infrastruktur til Immediate Action Limit for høydefeil. Følgende grenseverdier tilføyes i tabell 6 mhp kvalitetsklasser:

https://trv.jbv.no/wiki/Overbygning/Vedlikehold/Sporjustering_og_stabilisering#Toleranser_2

K0: 16 mm

K1: 23 mm

K2: 26 mm

K3: 26 mm

K4: 28 mm

K5: 28 mm

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok

4.2 Utbygging

ok

4.3 Bane

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres