532 2012 Endringsartikkel 458

1 Endringsinformasjon

EndringsID 458
Forslagsdato 2012-11-19 08:04:44
Forslagsstiller terje vasset
Klassifisering Kravendring
Bok 532
Kapittel 13
Avsnitt 3.2.2 (tabel 9)
Forslagstekst FORSLAG TIL ENDRING AV VEDLIKEHOLDSGRENSE PÅ VINDSKJEVHET MED 9M MÅLEBASIS

(Tabell 9 finnes i JD532 kap 13 avsnitt 3.2.2).

Bakgrunn/begrunnelse: Dimmensjonerende traseringsparametre gir oss anledning til å benytte rampestigning på 1:400. Dette gjelder både for eksisterende baner samt nye baner og linjeomlegginger. 1:400 tilsvarer en rampestigning hvor overhøyden endrer seg 2,5 ‰ (2,5mm) pr meter i overhøyderampen. Vi har på eksisterende baner en del overgangskurver med overhøyderamper som er bygget etter 1:400. Eksempel på dette er overgangskurver på 60m med overhøyde 150mm hvor overhøyderampen er tilpasset overgangskurven. Dagens vedlikeholdsgrense på 20mm på 9m målebasis tilsvarer: 20/9= 2,22‰ stigning pr meter. Det er uheldig at vi oppererer med en vedlikeholdsgrense som er strengere enn det vi faktisk har og har anledning til bygge.

Grenseverdier for vedlikehold er også bygget inn i programvaren til målevogn Roger 1000. Når vi under måling velger dagens grenseverdi for vedlikehold på 20mm vil vi få feil i form av røde utslag i de overgangskurver som overhøyderampen er bygget med 1:400. Noe som er uheldig. Ut i fra dette foreslås å endre vedlikeholdsgrensen for vindskjevhet med 9m målebasis i tabel 9 fra dagens 20mm til 24mm. 24mm vil gi en rampestigning på: 24/9 = 2,67‰. 2,67‰ vil da ligge 0,12‰ over en rampestigning på 1:400, men som bør være akseptabelt. Tiltaksgrensen på 9m målebasis ligger på 31mm (tilsvarer 3,4‰).


Forslag: Endre vedlikeholdsgrensen for vindskjevhet med 9m målebasis i tabel 9 fra dagens 20mm til 24mm.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Pålitelighet påvirkes ikke av endringen

2.2 A - tilgjengelighet

Tilgjengelighet påvirkes ikke av endringen

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Vedlikeholdbarhet påvirkes ikke av endringen

2.4 S - sikkerhet

Sikkerhet påvirkes ikke da både tiltaksgrense og umiddelbargrense beholdes uendret

2.5 L - levetid

Levetid påvirkes ikke av endringen

2.6 K - kapasitet

Kapasitet påvirkes ikke av endringen

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Det er ikke heldig at vedlikeholdsgrense er strengere enn hva som tillates i form av naturlig rampe ved bygging av spor. Endringen vil fjerne denne konflikten i regelverket. Sikkerhet ivaretas gjennom at både tiltaksgrense og umiddelbargrense opprettholdes uendret.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok

4.2 Utbygging

ok

4.3 Bane

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres