532 2012 Endringsartikkel 482

1 Endringsinformasjon

EndringsID 482
Forslagsdato 2012-12-10 15:04:04
Forslagsstiller Jon Haugland
Klassifisering Kravendring
Bok 532
Kapittel Utfesting og fastmerkenett
Avsnitt 2.3 Kontroll av VUL merker og geodetisk fastmerkenett
Forslagstekst I forbindelse med forslag om å fjerne krav til koordinabestemming av VUL merker i prosjekteringsregler (forslag ID 417) må også kravet om kontroll mot fastmerkenett fjernes i Overbygning/Vedlikehold.
Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Pålitelighet for sporet blir bedre som følge av tilgjengelige VUL-merker i forhold til situasjon uten merker. Pålitelighet for selve VUL merkene reduseres når koordinatbestemming bortfaller

2.2 A - tilgjengelighet

Tilgjengelighet påvirkes ikke av denne endringen

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Sporets vedlikeholdbarhet forbedres som følge av tilgjengelige VUL-merker i forhold til situasjon uten merker.

2.4 S - sikkerhet

Bedre sikkerhet oppnås ved at det blir praktisk mulig å etablere VUL merker på alle strekninger hvor det ikke er krav til GVUL.

2.5 L - levetid

Levetid påvirkes ikke av endringen

2.6 K - kapasitet

Kapasitet påvirkes ikke av endringen

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Krav til koordinatbestemming av VUL merker er svært ressurskrevende, noe som har resultert i at VUL merker mangler på en stor del av nettet i dag. Ved å fjerne krav til koordinatbestemmelse vil det bli langt enklere å etablere VUL merker på alle strekninger hvor det ikke er krav til GVUL. Dette vil resultere i mye bedre mulighet for å kontrollere sporets beliggenhet. Forslaget henger sammen med endringsforslag 417 til Overbygning/Prosjektering hvor det foreslås å fjerne krav til koordinatbestemmelse av VUL merker i prosjekteringsreglene.

Forslaget medfører endring av følgende avsnitt:

2.3 Kontroll av VUL-merker og geodetisk fastmerkenett - dette avsnittet fjernes 2.4 Kontroll av sporets beliggenhet - Endring hvor man tilføyer bruk av lasermåling som alternativ til målestav

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok

4.2 Utbygging

Ok

4.3 Bane

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres