532 2012 Endringsartikkel 501

1 Endringsinformasjon

EndringsID 501
Forslagsdato 2012-12-19 13:05:56
Forslagsstiller Harald Schjelderup
Klassifisering Nytt krav
Bok 532
Kapittel 5.1
Avsnitt Skinnebrudd og andre feil
Forslagstekst Skinnefeil funnet med ultralyd rapporteres gjennom PDA og Jernbaneverkets dataverktøy for oppfølging av skinnefeil "UL-kontroll”.

http://10.252.15.55/ULKontroll/ULSok.aspx

Inspeksjonsdata overføres automatisk fra "UL-kontroll" til "Banedata".

Varsel om inspeksjonsresultat sendes samtidig automatisk ut til faglig leder via e-mail.


(Sendte samme forslag med feil mail-adresse)

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Pålitelighet påvirkes ikke av endringen

2.2 A - tilgjengelighet

Tilgjengelighet påvirkes ikke av endringen

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Bedre og raskere flyt av feilrapporter bedrer vedlikeholdbarheten

2.4 S - sikkerhet

Sikkerhet påvirkes ikke av endringen

2.5 L - levetid

Levetid påvirkes ikke av endringen

2.6 K - kapasitet

Kapasitet påvirkes ikke av endringen

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Endringen vil sørge for at det blir samsvar mellom Teknisk regelverk og gjeldende rapporteringsrutiner for ultralydkontroll av skinner

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok

4.2 Utbygging

ok

4.3 Bane

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres