532 2013 Endringsartikkel 591

1 Endringsinformasjon

EndringsID 591
Forslagsdato 2013-06-06 13:26:25
Forslagsstiller Safiye Jetlund
Klassifisering Kravendring
Bok 532
Kapittel Skjøter
Avsnitt Elektrisk motstand over skjøten
Forslagstekst Forslaget går ut på å endre kravet:

a) Den elektriske motstanden over isolerte skjøter skal være min. 10 KΩ målt med ohmmeter mellom skinne og lask når sporet er kortsluttet før, etter og over skjøten.

til

a) Den elektriske motstanden over isolerte skjøter skal være min. 1 KΩ målt med ohmmeter mellom skinne og lask når sporet er kortsluttet før, etter og over skjøten.

Det foreslås også å legge inn krav om vasking dersom måling viser verdi under 1 k ohm.

Begrunnelse: sporfeltet fungerer like godt ved lavere isolasjonsmotstand, og det er ikke ønskelig å skifte ut flere skjøter enn nødvendig. I henhold til krav3.2.h i teknisk regelverk, signal/vedlikehold/togdeteksjon skal sporfeltet fungere ved mye lavere motstand.

h) Sporfelt med isolert skjøt skal fungere når den isolerte skjøten har en konduktivitet ≤ 0,003 S.

Dette tilsvarer en motstand på 333 Ω. Det kan også merkes at med målemetoden som benyttes måles maksimalt ¼ av den faktiske motstanden fra skinne til skinne via lasken. Eventuell motstand direkte fra skinne til skinne måles ikke.


Elkraft har følgende kommentar til forslaget:

For kontaktledningsanleggets returstrømkrets sin del er behovet for motstand ≥ 2 Ω. Så vi har ikke veldig sterke innvendinger mot et krav på 1 kΩ.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Ubetydelig endring da de nye isolasjonskravene også ligger innenfor anleggenes funksjonskrav

2.2 A - tilgjengelighet

Ubetydelig endring

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Vedlikeholdbarheten endres ikke

2.4 S - sikkerhet

Ingen endring.

2.5 L - levetid

Lengre levetid for skjøter som til nå har blitt skiftet ut etter tidligere isolasjonskrav

2.6 K - kapasitet

Kapasitet påvirkes ikke

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Denne endringen vil medføre kostnadsbesparelser ved at man unngår å skifte ut isolerte skjøter som har tilstrekkelig isolasjonsevne i forhold til den funksjonen skjøtene skal oppfylle.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok

4.2 Utbygging

OK

4.3 Bane

OK

4.4 Teknologi

ok

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres