532 2013 Endringsartikkel 754

1 Endringsinformasjon

EndringsID 754
Forslagsdato 2013-12-17 16:06:44
Forslagsstiller Frode Teigen
Klassifisering Nytt krav
Bok 532
Kapittel Sporjustering og stabilisering
Avsnitt 6.3.2 Kontroll av sporets beliggenhet (nytt avsnitt)
Forslagstekst Krav til kontroll av sporets beliggenhet mot VUL merker ved sporjustering bør tydeliggjøres gjennom et nytt underavsnitt til avsnitt https://trv.jbv.no/wiki/Overbygning/Vedlikehold/Sporjustering_og_stabilisering#Krav_til_kontroll.

Det er i https://trv.jbv.no/wiki/Overbygning/Vedlikehold/Sporjustering_og_stabilisering#Justering_5 krav til tiltak dersom beliggenheten endres utover grenseverdier i https://trv.jbv.no/wiki/Overbygning/Vedlikehold/Sporjustering_og_stabilisering#Horisontal_beliggenhet og https://trv.jbv.no/wiki/Overbygning/Vedlikehold/Sporjustering_og_stabilisering#Relativ_beliggenhet_mellom_spor_og_plattform.

Det nye avsnittet vil gjøre det tydeligere at beliggenheten skal kontrolleres ved sporjustering.


Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Bedre pålitelighet gjennom bedre kontroll av sporets beliggenhet

2.2 A - tilgjengelighet

Tilgjengelighet påvirkes ikke av denne endringen

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Vedlikeholdbarhet påvirkes ikke av denne endringen

2.4 S - sikkerhet

Bedre sikkerhet gjennom bedre kontroll av sporets beliggenhet

2.5 L - levetid

Bedre kontroll med beliggenhet kan gi mindre krefter i sporet som vil resultere i lengre levetid for skinnene

2.6 K - kapasitet

Kapasitet påvirkes ikke av denne endringen

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Praksis viser at det ikke er klart for alle nødvendighet av å kontrollere sporets beliggenhet ved sporjustering.

Nytt avsnitt, Kontroll av sporets beliggenhet, tilføyes med følgende tekst:

Endringen anbefales.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK

4.2 Utbygging

OK

4.3 Bane

ok

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres