532 2015 Endringsartikkel 1043

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1043
Forslagsdato 13.01.2015
Forslagsstiller Frode Teigen
Klassifisering Kravendring
Bok 532 Overbygning, vedlikehold
Kapittel Sporveksler
Avsnitt 2.3.1 Skinnekryss
Forslagstekst I ny TSI Infrastruktur stilles det krav til umiddelbare grenseverdier i sporveksler. Bl.annet følgende krav:

e) Minimum flangeway width: 38 mm. (f) Minimum flangeway depth: 40 mm.

Disse grenseverdiene stilles det ikke direkte krav til i TRV. Foreslår derfor å endre følgende krav;

d) sporrillene skal være fri for hindringer

til:

d) sporrillene skal være fri for hindringer, minimum rillebredde 38 mm og minimum rillehøyde 40 mm.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Øker påliteligheten til sporvekselen kan gjennomkjøres uten hindringer.

2.2 A - tilgjengelighet

Øker tilgjengeligheten.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen innvirkning.

2.4 S - sikkerhet

Øker sikkerheten mot avsporing.

2.5 L - levetid

Ingen innvirkning.

2.6 Ø - økonomi

Krever mer kontroll/ettersyn.

2.7 K - kapasitet

Ingen innvirkning.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Anbefales.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok

4.2 Prosjekter

ok

4.3 Infrastruktureier

OK

4.4 Teknologi

ok

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --