532 2015 Endringsartikkel 1047

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1047
Forslagsdato 13.01.2015
Forslagsstiller Frode Teigen
Klassifisering Nytt krav
Bok 532 Overbygning, vedlikehold
Kapittel Skinner
Avsnitt Nytt avsnitt - Sporets ekvivalente konisitet
Forslagstekst Ny Infrastruktur TSI stiller driftskrav til ekvivalent konisitet:

4.2.11.2. Equivalent conicity in service

(1) If ride instability is reported, the railway undertaking and the infrastructure manager shall localise the section of the line in a joint investigation according paragraphs (2) and (3) hereafter.

Note: This joint investigation is also specified in point 4.2.3.4.3.2 of TSI LOC & PAS for action on rolling stock.

(2)The infrastructure manager shall measure the track gauge and the railhead profiles at the site in question at a distance of approximate 10 m. The mean equivalent conicity over 100 m shall be calculated by modelling with the wheelsets (a) – (d) mentioned in paragraph 4.2.4.5(4) of this TSI in order to check for compliance, for the purpose of the joint investigation, with the limit equivalent conicity for the track specified in Table 14.

Table 14

Equivalent conicity in service limit values for the track (for the purpose of joint investigation)

Speed range [km/h] Maximum value of mean equivalent conicity over 100 m

v ≤ 60 assessment not required

60 < v ≤ 120 0,40

120 < v ≤ 160 0,35

160 < v ≤ 230 0,30

v > 230 0,25


(3) If the mean equivalent conicity over 100 m complies with the limit values in Table 14, a joint investigation by the railway undertaking and the infrastructure manager shall be undertaken to specify the reason for the instability.


For å ivareta dette kravet foreslås å tilføye følgende avsnitt i Overbygning/Vedlikehold/Skinner:

Sporets ekvivalente konisitet:

Definisjon (grå boks:)

Sporets ekvivalente konisitet beregnes iht. EN 15302:2008 med følgende referanse hjulprofiler:

- S1002 med SR1 (EN 13715:2006+A1:2010)

- S1002 med SR2 (EN 13715:2006+A1:2010)

- GV 1/40 med SR1 (EN 13715:2006+A1:2010)

- GV 1/40 med SR2 (EN 13715:2006+A1:2010)


a) For baner som er deklarert TSI kompatible i henhold til TSI Infrasruktur 2014 skal sporets ekvivalente konisitet ikke overstige verdier i tabell X

b) For øvrige baner bør sporets ekvivalente konisitet ikke overstige verdier i tabell X

Tabell X - krav til sporets ekvivalente konisitet

Hastighet [km/h] maks gj.snitt ekvivalent konisitet over 100 m

v ≤ 60 Ingen krav

60 < v ≤ 120 0,40

120 < v ≤ 160 0,35

160 < v ≤ 230 0,30

v > 230 0,25


c) Dersom det blir rapportert om ustabil gange på en bane som er er deklarert TSI kompatibel i henhold til TSI Infrasruktur 2014, skal det utføres undersøkelser i samarbeid med togoperatør for å finne årsak til manglende stabilitet. I denne undersøkelsen inngår måling av skinnenes tverrprofil og sporvidde over minimum 100 meter med 10 meter mellom målepunktene

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Økt pålitelighet p.g.a. bedre samspill hjul/skinne.

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen innvirkning.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Mindre slitasje.

2.4 S - sikkerhet

Ingen innvirkning.

2.5 L - levetid

Økt levetid på skinner.

2.6 Ø - økonomi

Liten eller ingen innvirkning.

2.7 K - kapasitet

Ingen innvirkning.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Anbefales.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok, men begrepet "togoperatør" bør erstattes med "jernbaneforetak" som er det begrep som nyttes i forskrifter/regelverk.

4.2 Prosjekter

ok, men dette er et krav som er vanskelig å måle/dokumentere for det enkelte prosjekt, kanskje trengs en grå tekst for å gi noen retningslinjer?

4.3 Infrastruktureier

OK

4.4 Teknologi

ok

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --