532 2016 Endringsartikkel 1362

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1362
Forslagsdato 04.02.2016
Forslagsstiller Frode Teigen
Klassifisering Kravendring
Bok 532 Overbygning, vedlikehold
Kapittel Sporjustering og stabilisering
Avsnitt Nytt avsnitt: Justering av for liten sporvidde
Forslagstekst Hei Roy,

Som vi snakket om på Overbygningsforum bør vi presisere utbedringstiltak i TRV mhp. for liten sporvidde. https://trv.jbv.no/wiki/Overbygning/Vedlikehold/Sporjustering_og_stabilisering#Justering

Ved overskridelse av tiltaksgrenser for sporvidder er kravet i dag:

b) Ved overskridelse av tiltaksgrenser i Tabell 2 skal feilen utbedres og følges opp slik at ikke grenseverdien i a) overskrides før neste måling.

Jeg tror vi bør skille mellom utbedring av for stor sporvidde og for liten sporvidde i TRV. Problem med for liten sporvidde (hvor umiddelbar grensen ikke er overskredet) er i hovedsak knyttet til ustabilitet («hunting»). Dersom det ikke er registrert ustabilitet på strekningen er det egentlig ingen grunn til å øke sporvidden (kanskje med unntak av der man ligger helt ned mot umiddelbar grensen). Jeg kommer derfor til å legge inn et forslag til et nytt avsnitt med følgende tekst:

3.1.4 Justering av for liten sporvidde

 a) På steder hvor sporvidden overskrider umiddelbargrenser i Tabell 2, skal utbedring foretas umiddelbart. Hastigheten reduseres inntil feilen er utbedret.
 b) Ved overskridelse av tiltaksgrenser i Tabell 2 skal feilen utbedres dersom det er registrert at tog har ustabil gange over strekningen med for liten sporvidde.
 c) Ved overskridelse av vedlikeholdsgrenser i Tabell 2, skal undersøkelser iht [1] gjennomføres dersom det er registrert at tog har ustabil gange over strekningen med for liten sporvidde. 

Jeg legger inn dette forslaget (som sikkert kan forbedres), så kan vi diskutere det på neste møte i overbygningsforum og evt. implementere det fra neste utg. av TRV i august 2016.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

I avsnittet for justering av sporvidde som overskrider en toleransegrense, er det ikke differensiert på om det er for stor eller liten sporvidde. Når det gjelder overskridelse av umiddelbargrensen er det ingen forskjell på for stor eller liten sporvidde, men ved overskridelse av tiltaksgrensen og vedlikeholdsgrensen vil utløsende krav for justeringstiltak være forskjellige avhengig av om sporvidden er for stor eller liten.

Problem med for liten sporvidde der umiddelbargrensen ikke er overskredet, vil i hovedsak være knyttet til lateral, ustabil gange ("Hunting"). Hvis det ikke er registrert ustabil gange på strekningen, er det ingen grunn til å øke sporvidden, selv om vedlikeholds- eller tiltaksgrensen er overskredet. Unntaket vil være hvis sporvidden ligger helt nede mot umiddelbargrensen.

Ved å dele dagens avsnitt 3.1.3 Justering i to separate avsnitt 3.1.3 Justering av for stor sporvidde og 3.1.4 Justering av for liten sporvidde vil regelverket bli tydeligere og lettere å forstå og ikke minst følge opp på en fornuftig måte.

Avsnitt 3.1.3 Justering får ny tittel: "Justering av for stor sporvidde", mens det legges inn et nytt avsnitt 3.1.4:

3.1.4 Justering av for liten sporvidde

a) På steder hvor sporvidden overskrider umiddelbargrenser i Tabell 2 skal feilen utbedres umiddelbart. Hastigheten reduseres inntil feilen er utbedret.

b) Ved overskridelse av tiltaksgrenser i Tabell 2, skal feilen utbedres dersom det er registrert at tog har lateral, ustabil gange over strekningen med for liten sporvidde.

c) Ved overskridelse av vedlikeholdsgrenser i tabell 2, skal undersøkelse om sporets ekvivalente konisitet, se Skinner/Sporets ekvivalente konisitet, gjennomføres dersom det er registrert at tog har lateral, ustabil gange på strekningen med for liten sporvidde.

2.1 R - pålitelighet

Økt pålitelighet, fordi det blir klarere hvilke tiltak som skal settes i verk ved for liten sporvidde.

2.2 A - tilgjengelighet

Økt tilgjengelighet, fordi riktige tiltak settes i verk ved for liten sporvidde.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Mindre vedlikehold i sporet hvis den laterale, ustabile gangen reduseres/forhindres.

2.4 S - sikkerhet

Økt sikkerhet, fordi riktige tiltak settes iverk ved for liten sporvidde.

2.5 L - levetid

Økt levetid på overbygningen, fordi nedbrytningskreftene på sporkonstruksjonen reduseres hvis lateral, ustabil gange forhindres.

2.6 Ø - økonomi

Riktige tiltak ved for liten sporvidde, reduserer nedbrytningen av sporkonstruksjonen og dermed mindre vedlikehold og rimeligere vedlikehold.

2.7 K - kapasitet

Liten eller ingen innvirkning.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Endringen anbefales.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok --Erik Borgersen (diskusjon) 17. aug. 2016 kl. 13:41 (CEST)

4.2 Prosjekter

ok--Finn Holom (diskusjon) 19. aug. 2016 kl. 14:48 (CEST)

4.3 Infrastruktureier

--Jens Melsom (diskusjon) 21. aug. 2016 kl. 11:41 (CEST)OK - JMe -

4.4 Teknologi

OK--Christopher Schive (diskusjon) 24. aug. 2016 kl. 08:17 (CEST)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --