532 2020 Endringsartikkel 2496

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2496
Forslagsdato 15.11.2019
Forslagsstiller Charles Nilsen
Klassifisering Nytt krav
Bok 532 Overbygning, vedlikehold
Kapittel 8 Overbygging vedlikehold sviller
Avsnitt 8.3.1
Forslagstekst Avsnitt. 8.3.1 manglende feste for svilleskruer

Foreslår å skrive om teksten "Skruefestet testes ved tiltrekking med moment 150 Nm" Momentet for skrueinnfestingen skal være 150 Nm

2. Tillates at mindre enn 3 svilleskruer pr. underlagsplate har feste, foreslår å skrives om dette til et absolutt krav om antall og ikke mindre enn. Foreslår å fjerne teksten "dersom det kan dokumenteres gjennom analyser og målinger at sikkerheten mot velting og farlig sporutvidelse ivaretas ved redusert feste". Da vi anser at dette ikke er mulig å gjennomføre i en drift og vedlikeholdsfunksjonen 5. Foreslår å fjerne teksten "dersom sviller kommer ut av stilling slik at det blir problemer med å gjennomføre sporjustering, bør sviller reguleres, evt. skiftes ut" Gjelder Avsnitt. 8.3.1 e også for betongsviller? I så fall kan punktet legges inn for betongsviller også.

Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Sviller skal overføre krefter fra skinnene til ballastlaget og opprettholde korrekt sporvidde. Den aktuelle del av regelverket beskriver utløsende krav for betongsviller med befestigelse.

3 Vurdering av endringen

3.1 R - pålitelighet

Bedre pålitelighet ved at det sikres at svillene står vinkelrett på sporet, noe som reduserer slitasje og bidrar til å hindre sporviddefeil.

3.2 A - tilgjengelighet

Bedre tilgjengelighet som følge av bedre pålitelighet

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Endringen påvirker ikke vedlikeholdbarhet

3.4 S - sikkerhet

Sviller som står vinkelrett på sporet bidrar til redusere sporviddefeil. Sikkerhet er dog ivaretatt av sporgeometrimålinger

3.5 L - levetid og kapasitet

Lengre levetid ved at det sikres at svillene står vinkelrett på sporet, noe som reduserer slitasje og bidrar til å hindre sporviddefeil. Kapasitet påvirkes ikke

3.6 Ø - økonomi

Marginalt økte kostnader til svilleregulering, men redusert slitasje og sporviddefeil bidrar til lavere livsløpskostnader.

3.7 K - klima og miljø

Endringen påvirker ikke klima eller miljø.


3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Forslaget er todelt:

Krav b) der det foreslås å fjerne tillatelse for mindre enn 3 svilleskruer som har feste ved dokumentasjon med måling: Det finnes utstyr til å utføre slike målinger, og vi (JBV) har tidligere utført dette på Rørosbanen. Vi mener punktet må opprettholdes.

Om skjevstilte sviller: Dette gjelder også for betongsviller. Forslaget anbefales som nytt krav i https://trv.banenor.no/wiki/Overbygning/Vedlikehold/Sviller#Sprekker_og_andre_skader:

g) Svillene skal stå vinkelrett på sporets lengderetning. Dersom svillene kommer ut av stilling slik at det blir problemer med å gjennomføre sporjustering, bør svillene reguleres, evt. skiftes ut.

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 2. sep. 2020 kl. 11:46 (CEST)

5.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 3. sep. 2020 kl. 22:27 (CEST) ok--Magheg (diskusjon) 4. sep. 2020 kl. 08:34 (CEST)

5.3 Infrastruktureier

Ok--Tbr (diskusjon) 3. sep. 2020 kl. 20:41 (CEST)

5.4 Teknologi

ok --Christopher Schive (diskusjon) 4. sep. 2020 kl. 08:35 (CEST)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres