532 2022 Endringsartikkel 3214

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3214
Forslagsdato 22.02.2022
Forslagsstiller Adriana Vikesland
Klassifisering Nytt krav
Bok 532 Overbygning, vedlikehold
Kapittel 15. Sporets geometri, beliggenhet og kvalitet
Avsnitt 3.2/4.2
Forslagstekst Vennligst se vedlegget
Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

For å kunne evaluere innvirkning på sikkerhet og komfort, må ujevnheter i høyden og ujevnheter i side (pilhøydefeil) bli evaluert innenfor forskjellige bølgelengdeområder, vanligvis D1: 3-25 meter (kortbølgefeil), D2: 25-70 meter (middels bølge) og D3: 70-150 meter (langbølgefeil). Den mettede signaler filtreres derfor til disse bølgelengdeområdene og evalueres i henhold til ulike grenseverdier for hver bølgelengdeområdet.

3 Vurdering av endringen

3.1 R - pålitelighet

Påliteligheten øker ved å tilfredsstille den europeiske standarden EN 13848-5.

3.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring i tilgjengelighet.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring i vedlikeholdbarhet.

3.4 S - sikkerhet

Bedre sikkerhet i spor med høye hastigheter gjennom innføring av umiddelbar grenser for langbølgede høyde- og sidefeil.

3.5 L - levetid og kapasitet

Ingen endring i levetid og kapasitet.

3.6 Ø - økonomi

Ingen endring i økonomi.

3.7 K - klima og miljø

Ingen endring i klima og miljø.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

EN 13848-5 2017 - Railway applications - Track - Track geometry quality - Part 5: Geometric quality levels

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Den europeiske standarden EN 13848-5 fastsetter minimumskravene for kvalitetsnivåene for sporgeometri, og angir sikkerhetsgrensene for hver parameter som definert i EN 13848-1 og måles av et hvilket som helst sporgeometrimålingssystem som definert i EN 13848-2, EN 13848-3 og EN 13848-4.

For å kunne evaluere innvirkning på sikkerhet og komfort, må ujevnheter i høyden og ujevnheter i side (pilhøydefeil) bli evaluert innenfor forskjellige bølgelengdeområder, vanligvis D1: 3-25 meter (kortbølgefeil), D2: 25-70 meter (middels bølge) og D3: 70-150 meter (langbølgefeil). Den mettede signaler filtreres derfor til disse bølgelengdeområdene og evalueres i henhold til ulike grenseverdier for hver bølgelengdeområdet.

Bane NOR ønsker, basert på NS-EN 13848-1, NS-EN 13848-5, NS-EN 13848-6 og NS-EN 14363, å fastsette umiddelbargrenser, tiltaksgrenser og vedlikeholdsgrenser for følgende parametere: Punktfeil i bølgelengde område D2 (25-70m)

Bølgelengdeområdet D3 er ikke tatt i betraktning når umiddelbargrenser fastsettes (IAL - Immediate action limit), da det ikke er direkte knyttet til sikkerhet, men mer med «ride quality».

En ny tabell under eksisterende tabell "Tillatte ujevnheter i høyde"

TRV:05045

Kvalitetsklasse Hastighet (km/h) Tabell: Ujevnheter i høyden av hver skinnestreng (+/- mm), bølgelengde område D2 (25-70 m)
Nytt spor Nyjustert spor Vedlikeholdsgrense Tiltaksgrense Umiddelbar grense
Q0 230 < V ≤ 300 7 7 10 14 18
Q1 160 < V ≤ 230 7 7 12 16 24
Q2 120 < V ≤ 160
Q3 80 < V ≤ 120
Q4 40 < V ≤ 80
Q5 V ≤ 40


En ny tabell under eksisterende tabell "Tillatte pilhøydefeil"

TRV:05051

Kvalitetsklasse Hastighet (km/h) Tabell: Ujevnheter i side av hver skinnestreng (+/- mm), bølgelengde område D2 (25-70 m)
Nytt spor Nyjustert spor Vedlikeholdsgrense Tiltaksgrense Umiddelbar grense
Q0 230 < V ≤ 300 5 5 10 12 14
Q1 160 < V ≤ 230 5 5 11 16 18
Q2 120 < V ≤ 160
Q3 80 < V ≤ 120
Q4 40 < V ≤ 80
Q5 V ≤ 40

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 6. sep. 2022 kl. 10:16 (CEST)

5.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 5. sep. 2022 kl. 10:32 (CEST) ok--Magheg (diskusjon) 7. sep. 2022 kl. 15:11 (CEST) OK --Nerbre (diskusjon) 7. sep. 2022 kl. 21:51 (CEST)

5.3 Infrastruktureier

ok--Tbr (diskusjon) 6. sep. 2022 kl. 17:27 (CEST)

5.4 Teknologi

ok --Christopher Schive (diskusjon) 8. sep. 2022 kl. 07:34 (CEST)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!