532 2022 Endringsartikkel 3218

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3218
Forslagsdato 24.02.2022
Forslagsstiller Gunnar Eskildsen
Klassifisering Kravendring
Bok 532 Overbygning, vedlikehold
Kapittel Vedlegg/Arbeidsanvisning for ultralydkontroll av skinner
Avsnitt 5.2 Merking
Forslagstekst For Overbygning/Vedlikehold/Skinner/Vedlegg/Arbeidsanvisning for ultralydkontroll av skinner – Teknisk regelverk (banenor.no) Vi kunne vi tenk merking i følge endringer, med rødt i vedlagte epost
Referansedokumenter

Endringsforslag_Eskildsen_epost.pdf

2 Systemdefinisjon

Etter periodisk ultralyd- og virvelstrømkontroll av skinner med målevogn, må det utføres etterkontroll for verifisering og endelig feilklassifisering. Når feil er verifisert og klassifisert, merkes feilen i sporet, slik at den enkelt kan lokaliseres når den skal utbedres.

3 Vurdering av endringen

Endringen medfører små endringer i hvordan merking utføres, for å tilføye mer informasjon om feilgruppe, og lette lokalisering av feil.

3.1 R - pålitelighet

Endringen medfører ingen endring systemets (skinnene) pålitelighet.

3.2 A - tilgjengelighet

Endringen medfører ingen endring systemets (skinnene) tilgjengelighet.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Bedre vedlikeholdbarhet gjennom bedre merking av skinnefeil i sporet.

3.4 S - sikkerhet

Endringen medfører ingen direkte endring av sikkerhetsnivået.

3.5 L - levetid og kapasitet

Endringen har ingen konsekvens for levetid eller kapasitet.

3.6 Ø - økonomi

Enklere lokasjon av skinnefeil og mer informasjon kan medføre marginalt lavere kostnader for utbedring av skinnefeil.

3.7 K - klima og miljø

Endringen har ingen konsekvens for klima eller miljø.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Endringen innebærer mer at mer nyttig informasjon om feilkategori tilføyes gjennom feilmarkering. Samtidig gjør endringen feil enklere å lokalisere i sporet ved markering på begge sider av skinnestrengen.

Forslaget anbefales med følgende tekst i https://trv.banenor.no/wiki/Overbygning/Vedlikehold/Skinner/Vedlegg/Arbeidsanvisning_for_ultralydkontroll_av_skinner#Merking:

4.1 Merking

4.1.1 Enslig tverrfeil i skinnehodet

  • Det males en hvit loddrett strek eksakt over feilen. Streken males over hele skinneprofilets høyde på skinnens innside og utside.
  • På nærmeste sville males en hvit pil rettet mot feilen, pil med en hake for kategori 2 og pil med to haker for kategori 1 og 0.
Figur 1: Merking av enslig tverrfeil

4.1.2 Enslig feil med liten utbredelse

  • Skinnen males hvit med bestandig maling ved feilen. Merkingen gjøres ved å male en U på steget/foten på skinnens innside, og vertikalt på utsiden. (Figur 2).
  • På nærmeste sville males en hvit pil rettet mot feilen, pil med en hake for kategori 2 og pil med to haker for kategori 1 og 0.
Figur 2: Merking av enslig feil med liten utbredelse


4.1.3 Flere feil eller feil med stor utbredelse

  • En vertikal strek males med bestandig hvitfarge på begge sider av feilstedet.
  • Piler males med bestandig hvitfarge ut fra begge de vertikale strekene med retning mot feilen(e) (Figur 3).
  • En hvit stiplet linje som forbinder de to vertikale linjene males på skinnefoten, pil med en hake for kategori 2 og pil med to haker for kategori 1 og 0.
Figur 3: Merking av flere feil eller feil med stor utbredelse

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 8. sep. 2022 kl. 14:44 (CEST)

5.2 Prosjekter

Dette ble veldig detaljerte regler og symboler. Jeg lurer på om det er noe i veien for i stedet å gå over til å koordinatfeste feilene, all den tid at man likevel bruke en del tid på denne detaljerte merkingen. Jeg skulle gjerne hatt en kommentar fra fagansvarlig på når han tror det kan være mulig å etablere koordinatfesting av feil på en enkel og god nok måte? --Nerbre (diskusjon) 8. sep. 2022 kl. 16:03 (CEST)

Skinnefeil blir i dag rapportert med både km-angivelse og koordinater. Men, utbedring av skinnefeil, (som i mange tilfeller er usynlig) kan i noen tilfeller dreie seg om å sveise inn en ny sveis med 50 mm åpning. Da er det helt nødvendig med tydelig merking i sporet i tillegg til koordinater/km for å treffe riktig. Kun koordinater/km-angivelse gir alt for stor usikkerhet, selv med innsveising av 5 meter kapp. Dette er kun en liten tilpasning til eksisterende regler for merking og tilfører ikke flere detaljer. Nøyaktighet ned på 20-40 mm er for så vidt tilgjengelig med satellittbasert måleteknikk støttet av posisjonsforbedrende data fra permanente geodetiske stasjoner. Men, denne måleteknikken er i dag svært tidkrevende for å oppnå tilstrekkelig nøyaktighet. Da vil det medgå mye mer tid til innmåling i forhold til merking, både for kontrolloperatører, og de som skal utbedre feil. Kombinasjon av "vanlig" gps og merking i spor er raskt og effektivt. FT.
OK--Jse (diskusjon) 8. sep. 2022 kl. 23:05 (CEST) ok--Magheg (diskusjon) 9. sep. 2022 kl. 07:32 (CEST) OK --Nerbre (diskusjon) 9. sep. 2022 kl. 10:23 (CEST)

5.3 Infrastruktureier

OK. Figurene viser merking på skinner mens det også beskrives merking på sviller uten at det vises med egen figur. Bør det være figur for merking på sviller?--Tbr (diskusjon) 8. sep. 2022 kl. 22:37 (CEST)

5.4 Teknologi

OK --Christopher Schive (diskusjon) 9. sep. 2022 kl. 09:28 (CEST)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres under forutsetning av at merking på sville vises mer beskrivende (skisse?)

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!