540 2011 Endringsartikkel 29

1 Endringsinformasjon

EndringsID 29
Forslagsdato 2011-10-14
Forslagsstiller Thorleif Pedersen
Klassifisering Nytt krav
Bok 540
Kapittel 6
Avsnitt 2
Forslagstekst Der det benyttes signalanlegg med akseltellere skal det koordineres hvordan seksjonering av kontaktledningsanlegget og arbeidsområder utformes. Denne koordineringen skal involvere trafikk, anleggseier, signal, spor og kontaktledning.
Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Påliteligheten økes ved innføring av kravet

2.2 A - tilgjengelighet

Tilgjengeligheten økes ved innføring av kravet

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Vedlikeholdbarheten endres ikke ved innføring av kravet

2.4 S - sikkerhet

Sikkerheten økes ved innføring av kravet

2.5 L - levetid

Levetiden endres ikke ved innføring av kravet

2.6 K - kapasitet

Kapasiteten endres ikke ved innføring av kravet

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Anbefales at kravet innføres.

3.1 Klar for behandling i godkjenningsrådet

Ja.

4 Behandling i godkjenningsrådet

Forslaget er behandlet.

5 Konklusjon: Endringen gjennomføres/endringen forkastes

Endringen gjennomføres