540 2011 Endringsartikkel 30

1 Endringsinformasjon

EndringsID 30
Forslagsdato 2011-10-14
Forslagsstiller Thorleif Pedersen
Klassifisering Nytt krav
Bok 540
Kapittel 12
Avsnitt 4.2
Forslagstekst Der det benyttes sporfelter uten isolerte skjøter i skinnstrengene skal det ikke benyttes 0-felt for sugetransformatorer.
Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Påliteligheten økes ved denne type installasjoner.

2.2 A - tilgjengelighet

Tilgjengeligheten endres ikke ved denne typen installasjoner.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Vedlikeholdbarheten økes da det bli mindre komponenter installert ved denne typen installasjoner.

2.4 S - sikkerhet

Sikkerheten økes da det bli mindre komponenter installert ved denne typen installasjoner.

2.5 L - levetid

Levetiden endres ikke ved denne type installasjoner.

2.6 K - kapasitet

Kapasiteten endres ikke ved denne type installasjoner.

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Anbefales innført for å tydeliggjøre hvordan forskjellige løsninger håndteres.

3.1 Klar for behandling i godkjenningsrådet

Ja.

4 Behandling i godkjenningsrådet

Behandlet i godkjenningsrådet.

5 Konklusjon: Endringen gjennomføres/endringen forkastes

Endringen gjennomføres.