540 2012 Endringsartikkel 371

1 Endringsinformasjon

EndringsID 371
Forslagsdato 2012-06-18 12:35:14
Forslagsstiller Frank Martinsen
Klassifisering Nytt krav
Bok 540
Kapittel 5 Kontaktlednignssystemer, Vedlegg d - AT-system
Avsnitt Forslag til nytt avsnitt etter avsnitt 5 - Elsikkerhet
Forslagstekst Se saknr. 201101543-14
Referansedokumenter Forslagsteksten er gitt i saknr. 201101543-15, og dreier seg om jording og seksjonering av kl-anlegget i forbindelse med tunneler over 5 km. Dette i forbindelse med krav gitt i TSI - Sikkerhet i tunneler. Yterligere beskrivelse og begrunnelse er gitt i oppsummering av møter i saknr. 201101543-14.

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Seksjoneringen av kl-anlegg med AT-system slik som TSI-en beskriver vil ikke påvirke påliteligheten så sant det ikke settes inn flere brytere eller andre komponenter enn nødvendig. TSI-en sier også utrykkelig at antallet seksjoner skal begrenses og dermed også antallet brytere. Oppfyllelse av TSI-en betyr små endringer i forhold til hvordan AT-system ellers skal prosjekteres.

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring så sant forholdene beskrevet i "pålitelighet" er ivaretat.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring så sant forholdene beskrevet i "pålitelighet" er ivaretat.

2.4 S - sikkerhet

Kravet i TSI-en er ment for å øke sikkerheten i forbindelse med togulykker i tunneler.

2.5 L - levetid

Ingen påvirkning.

2.6 K - kapasitet

Ingen påvirkning.

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Dok.nr. 201101543-14 og 201101543-12, samt TSI "safety in railway tunnels" av 20. desember 2007.

2.8 Høringskommentarer

Disse kravformuleringene har vært sendt på høring til faglige ledere elkraft og driftsakkyndige uten at noen komentarer har kommet.

3 Innstilling fra fagansvarlig

Dette er en gjennomdiskutert endring som anbefales innført i Teknisk regelverk.

3.1 Klar for behandling i godkjenningsrådet

Ja.

4 Behandling i godkjenningsrådet

Endringen gjennomføres