540 2012 Endringsartikkel 504

1 Endringsinformasjon

EndringsID 504
Forslagsdato 2012-12-20 00:27:38
Forslagsstiller Bjørn Ivar Olsen
Klassifisering Nytt krav
Bok 540
Kapittel 4 Generelle tekniske krav
Avsnitt 3 Krav til kontroll av prosjektering
Forslagstekst For å sikre at Jernbaneverkets kontaktledningsanlegg får en god og entydig utførelse skjerpes det inn på krav gitt i forskrifter FEF 2005 og standarder EN 50119 ved å innføre prosjekteringskontroll kontaktledning ved hjelp av sertifisert prosjekteringskontrollør kontaktledning.

Prosjekteringskontroll KL: På alle kontaktledningsanlegg som omfatter en hel ledningspart eller mer skal det gjennomføres en prosjekteringskontroll KL utført av sertifisert Prosjekteringskontrollør kontaktledning (P-KL) a) Det er bestiller av oppdraget som bestiller denne kontrollen av koordinator for P-KL

Begrunnelse for innføring av kravet er å sikre at prosjekteringen av kontaktledningsanlegg utføres etter Jernbaneverkets regler og på en entydig måte slik at missforståelser unngås.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Sikrer at tegninger og dokumenter er i henhold til Jernbaneverkets regler.

2.2 A - tilgjengelighet

Bidrar til at kontaktledningsanleggene bygges riktig med en gang.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ved å bygge kontaktledningsanleggene riktig reduseres behovet for vedlikehold hjennom kontaktledningsanleggets levetid.

2.4 S - sikkerhet

Ingen endring i sikkerhet.

2.5 L - levetid

Ved å bygge kontaktledningsanleggene riktig vil levetiden bli som sytemene spesifiserer.

2.6 K - kapasitet

Ingen endring i kapasitet.

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Dette er et krav vi ønsker å innføre slik at vi sikrer god kvalitet på de dokumenter som Jernbaneverket sender ut til eksterne firmaer ved inngåelse av enrepriser for bygging av kontaktledningsanlegg. Samt at disse dokumentene overholder de regler Jernbaneverket stiller til utførelse av slike anlegg.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok

4.2 Utbygging

ok

4.3 Bane

OK

4.4 Teknologi

Det må utarbeides en beskrivelse for hva som skal kontrolleres for ulike typer prosjekter. Kravet kan innarbeides forutsatt at det henvises til en slik beskrivelse. Beskrivelsen må inntil videre stå som "utarbeides senere".

OK under forutsetning av hensyntagen til kommentarene over.

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres