540 2013 Endringsartikkel 736

1 Endringsinformasjon

EndringsID 736
Forslagsdato 2013-12-10 10:35:42
Forslagsstiller Frank Martinsen
Klassifisering Nytt krav
Bok 540
Kapittel 9 Autotransformatorsystem med seksjonert kontaktledning
Avsnitt 5 AT-system på dobbeltspor
Forslagstekst I kravformuleringene i dette avsnittet står det ikke noe om plassering av AT-ledere i tillfeller der det er flere enn to parallelle grupper av ledere. Dette vil være tilfelle ved mer enn to spor. På kompliserte stasjoner vil det være fornuftig å plassere AT-lederne næremst de sporene de tilhører. Om dette ikke presiseres kan det tenkes at alle AT-lederne settes sammen oppe på åket. Da kan dette gi problemer med å indentifisere hvilke ledere som tilhører hvilket spor. Følgende krav foreslåes:

f)AT-ledere i samsvar med aktuelt spor: På stasjoner med flere grupper av AT-lederne skal disse legges nærmest det sporet de tilhører.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Ingen påvirkning.

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen påvirkning.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Noe bedre ved at frakobling av AT-ledere påvirker minst mulig av anlegget.

2.4 S - sikkerhet

Ingen påvirkning.

2.5 L - levetid

Ingen påvirkning.

2.6 K - kapasitet

Ingen påvirkning.

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

OK, men teksten må endres til

f) AT-ledere i samsvar med aktuelt spor: AT-ledere over stasjoner skal plasseres slik at trafikk i nabospor påvirkes minst mulig ved vedlikeholdsarbeid som krever frakoblinger.

  1. Utførelse: På stasjoner med flere grupper av AT-lederne og der det er mekanisk holdbart skal disse legges nærmest det sporet de tilhører.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK

4.2 Utbygging

OK, men begrepet mekanisk holdbart bør erstattes med et mer faglig korrekt uttrykk

4.3 Bane

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres