540 2014 Endringsartikkel 1026

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1026
Forslagsdato 16.12.2014
Forslagsstiller Steinar Danielsen
Klassifisering Nytt krav
Bok 540 Kontaktledning, prosjektering
Kapittel 6 Seksjonering
Avsnitt 2.2 Seksjonering på stasjonsområder
Forslagstekst På høringsmøtet for teknisk regelverk banestrømforsyning prosjektering og bygging av koblingsanlegg 2014-12-02 fremkom følgende forslag til nytt krav i regelverket fra Thor Egil Thoresen, Infrastruktur plan og teknikk. I arbeidsgruppemøte 2014-12-12 ble vi enige om at dette forslaget ikke tas inn i koblingsanleggsregelverket men i kontaktledningsregelverket for seksjonering siden det er det det omhandler.

Seksjoneringen av kontaktledning for stasjonsområder bør utføres i korridorer for å forenkle fremføring av tog (når en bryter er ute)

Regelverkstekst På stasjoner kan kontaktledningsanlegget oppdeles i grupper avhengig av stasjonens størrelse og etter behov for å kunne gjøre enkelte spor eller grupper av spor spenningsløse.
a) Elektrisk oppdeling: Den elektriske oppdelingen av et stasjonsområde skal vurderes slik at den blir hensiktsmessig.
b) Seksjoneringen av kontaktledning: Seksjoneringen av kontaktledning for stasjonsområder bør utføres i korridorer for å forenkle fremføring av tog ved frakobling av spenning.
c) Frakobling av spenning for lastespor, sidespor og hensettingspor: Det skal være mulig å frakoble spenningen og jorde kontaktledningen for lastespor, sidespor og hensettingspor.
  1. Utførelse: Frakobling av spenning og jording av kontaktledning skal utføres ved hjelp av jordingsbryter.
  2. Utførelse: Seksjoneringen skal utføres med seksjonsisolatorer.
  3. Utførelse: Seksjonsisolator skal plasseres minst 2,5 m utenfor middel mot nabospor.
  4. Utførelse: Seksjonsisolator skal der hvor det er sporsperre plasseres minst 5,5 m utenfor denne.

De 2 variantene er vist i Figur 1. Avstandene som er vist i Figur 1, er regnet fra midte middel/sporsperre til den festeklemmen mellom seksjonsisolator og kontakttråd som er nærmest middel/sporsperre.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Ingen endring.

2.2 A - tilgjengelighet

Sikre at tilgjengeligheten forbedres eller opprettholdes.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring.

2.4 S - sikkerhet

Ingen endring.

2.5 L - levetid

Ingen endring.

2.6 Ø - økonomi

Ingen endring.

2.7 K - kapasitet

Sikre at kapasiteten forbedres eller opprettholdes.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Endringen anbefales innført i teknisk regelverk. --Bjørn Ivar Olsen (diskusjon) 17. des. 2014 kl. 21:29 (CET)

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK under forutsetning av at begrepet sidespor ikke benyttes da sidesporsbegrepet ikke skal brukes på stasjoner, jf. Togframføringsforskriften. Foreslår lastespor, hensettingsspor mv.

4.2 Prosjekter

OK

4.3 Infrastruktureier

OK

4.4 Teknologi

OK (teltor)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres