540 2014 Endringsartikkel 856

1 Endringsinformasjon

EndringsID 856
Forslagsdato 2014-04-11 10:56:45
Forslagsstiller Jon Ola Lien
Klassifisering Nytt krav
Bok 540
Kapittel 9 Autotransformatorsystem med seksjonert kontaktledning
Avsnitt 3.2 Plassering og utforming av arrangement rundt AT
Forslagstekst Ved nedsetting av betongfundament for autotransformator ute i terrenget bør det merkes og følges opp hvilken side av fundamentet som skal vende mot spor. Dette på grunn av kabelinnføring og dørplassering, plassering av jordskinne i fundament og inspeksjons-/pumperør.

Ved plassering av autotransformator i fundament, skal instrumenter stå over det største kammeret i fundamentet(1095mm), der innvendig trapp og inspeksjons-/pumperør i fundament, er plassert. Dette også for å kunne avlese instrumenter fra døråpning, og slik at denne dør vender bort fra trafikert spor. Ved montering av kiosk/hus må dette plasseres slik at dør kommer der bolter for montering av trapp er plassert. Vedlagt forklarende skisse.


Forslag til nytt krav formulert av FM:

Ved montering og nedsetting av fundament og kiosk for autotransformator i terrenget, må det tas hensyn til plassering i forhold til spor. På grunn av detaljer, som for eksempel kabelinnføring, dørplassering, plassering av jordskinne i fundament og inspeksjons- og pumperør, er ikke plasseringen og posisjon likegyldig. Det er gunstig om døren vender bort fra sporet slik at ikke snø og is ved brøyting sperrer døren. Det må tilstrebes at autotransformatoren kan inspiseres uten at det blir nødvendig med sportilgang.

e) Plassering av autotransformator i forhold til spor: Ved plassering av kiosk for autotransformator skal det tas hensyn til plassering i forhold til spor.

  1. Utførelse: Der utformingen av autotransformator, kiosk og fundament er planlagt med detaljer som for eksempel kabelinnføring, dørplassering, plassering av jordskinne i fundament og inspeksjons- og pumperør, skal det tas hensyn til dette ved plassering i forhold til spor.
  2. Utførelse: Døren til kiosken bør vende bort fra spor.
  3. Utførelse: Tilgang til instalasjonen bør planlegges slik at det ikke kreves sportilgang for å inspisere autotransformatoren.
Referansedokumenter Endring teknisk regelverk.pdf (internt vedleggsnr. 184)

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Ingen endring.

2.2 A - tilgjengelighet

Forbedres om dårlige planlagte arrangementer unngåes.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Forbedres om dårlige planlagte arrangementer unngåes.

2.4 S - sikkerhet

Ingen endring.

2.5 L - levetid

Ingen endring.

2.6 Ø - økonomi

Ingen endring.

2.7 K - kapasitet

Ingen endring.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Forslaget anbefales --Bjørn Ivar Olsen (diskusjon) 10. jul. 2014 kl. 09:41 (CEST)

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok

4.2 Utbygging

ok

4.3 Bane

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres