540 2014 Endringsartikkel 874

1 Endringsinformasjon

EndringsID 874
Forslagsdato 2014-05-21 09:48:34
Forslagsstiller Tore Telstad
Klassifisering Kravendring
Bok 540
Kapittel 9
Avsnitt 5
Forslagstekst Om AT over stasjoner:

Det bør inn presisering/kravendring ifht å beskrive at ihvertfall ved dobbeltspor (2 x AT) så bør spirene disse plasser langt ut mot mast av hensyn til laster/krefter. Dette vil jo samtidig også bidra positivt ifht elsikkerhet

f) AT-ledere i samsvar med aktuelt spor: AT-ledere over stasjoner skal plasseres/forlegges slik at vedlikeholdsarbeid på disse kan utføres uten å påvirke trafikk i nabospor (frakobling eller disponering).

  1. Utførelse: AT-ledere skal som hovedregel plasseres i topp av master nærmes spore de tilhører.
  2. Utførelse: På stasjoner med flere grupper av AT-ledere kan disse, så langt mekaniske krefter tillater det, plasseres nærmest det spor de tilhører.
  3. Utførelse: Der en må begrense mekaniske krefter på åk, skal AT-ledere plasseres på mastene og merkes tydelig med hvilket KL-anlegg/spor de hører sammen med.
  4. Utførelse: Fører plasseringen av AT-ledere i master til at disse føres over publikumsområder på stasjoner skal disse forlegges som kabel i kabelkanal forbi disse områdene.
Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Økt pålitelighet ved at feilkonstruksjoner unngåes med denne presisering/kravendring.

2.2 A - tilgjengelighet

Økt tilgjengelighet ved at feilkonstruksjoner unngåes med denne presisering/kravendring.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Økt vedlikeholdbarhet ved at uheldige plaseringer unngåes med denne presisering/kravendring.

2.4 S - sikkerhet

Ingen innvirkning.

2.5 L - levetid

Ingen innvirkning.

2.6 Ø - økonomi

Reduserte kostnader ved at feilkonstruksjoner unngåes.

2.7 K - kapasitet

Ingen innvirkning.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Forslaget anbefales --Bjørn Ivar Olsen (diskusjon) 10. jul. 2014 kl. 09:45 (CEST)

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok

4.2 Utbygging

ok

4.3 Bane

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres