540 2014 Endringsartikkel 880

1 Endringsinformasjon

EndringsID 880
Forslagsdato 2014-05-23 14:20:22
Forslagsstiller Frank Martinsen
Klassifisering Nytt krav
Bok 540
Kapittel 9 Autotransformatorsystem med seksjonert kontaktledning
Avsnitt 3.2 Plassering og utforming av arrangement rundt autotransfo
Forslagstekst I teknisk spesifikasjon for autotransformatorer står det at de minst skal tåle en kortslutnignsstrøm på 12 kA via nøytralpunktet. Dette vil si at hver vinding skal minst tåle 6 kA. Om kortslutnignsnivået i kraftsystemtet er større enn 6 kA, matet ut fra omformerstasjoner på 15 kV-nivå, vil altså autotransformatorene ikke kunne tåle dette. Ved dimensjonering av AT-systemet må dette hensyntaes og om nødvendig må autotransformatorer parallellkobles.

Forsalg til nytt krav:

I henhold til teknisk spesifikasjon for autotransformatorer kreves det at disse konstrueres for en kortslutningsstrøm på 12 kA gjennom nøytralpunktet og 6 kA gjennom hver av viklingene. Med andre ord har autotransformatorene en definert høyeste tillate kortslutningsstrøm som kan være lavere enn kortslutningsytelsen i kraftsystemet.

g) Påregnelige kortslutningsstrømmer: Dette skal hensyntas at autotransformatorenes har en definert høyeste tillattelig kortslutningsstrøm ved dimensjonering av anlegget.

  1. Utførelse: Om nødvendig skal to autotransformatorer (eventuelt flere) kobles i parallell der kortslutningsstrømmen er større enn hva autotransformatorene vil tåle.
  2. Utførelse: Andre tiltak for harmonisering kan vurderes, og eksempler er bruk av autotransformatorer som tåler større kortslutningsstrøm eller at det planlegges med statiske omformere i banestrømforsyningen som reduserer total kortslutningsstrøm.
Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Unngår underdimensjonering og fare for havari ved at dette kravet blir inkludert. Gir forbedring av påliteligheten.

2.2 A - tilgjengelighet

Unngår underdimensjonering og fare for havari ved at dette kravet blir inkludert. Gir forbedring av tilgjengelighet.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring av vedlikeholdbarheten. Fører på den anne side til noe økt vedlikehold om det blir nødvenidg med flere autotransformatorer for å tilfredsstille kravet.

2.4 S - sikkerhet

Ingen endring.

2.5 L - levetid

Ingen endring.

2.6 Ø - økonomi

Ingen endring.

2.7 K - kapasitet

Kan øke, selv om det ikke er hensikten.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Forslaget anbefales --Bjørn Ivar Olsen (diskusjon) 10. jul. 2014 kl. 09:48 (CEST)

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok

4.2 Utbygging

ok

4.3 Bane

OK

4.4 Teknologi

Etter diskusjon er en kommet til at det foreslåtte kravet allerede er formulert i 546 Prosjektering av banestrømforsyning, 18 Kraftsystem, 4.2 Påregnelige påkjenninger. En henvisning til dette avsnittet gjøres i avsnittet "3.1 Krav til autotransformatorer" i omtalte kapittel om AT-system.--Frank Martinsen (diskusjon) 27. aug. 2014 kl. 12:36 (CEST)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres