540 2014 Endringsartikkel 883

1 Endringsinformasjon

EndringsID 883
Forslagsdato 26.05.2014
Forslagsstiller Tore N. Sørensen
Klassifisering Nytt krav
Bok 540 Kontaktledning, prosjektering
Kapittel Kontaktledning/Prosjektering/Seksjonering
Avsnitt 2.5.1 Plassering av død-seksjoner
Forslagstekst Det bør innføres krav om at død-seksjoner plasseres mer enn 500 m fra hovedinnkjør signal
Regelverkstekst
Død-seksjon: skal plasseres slik at avstand fra innkjørhovedsignal blir som gitt ut i fra følgende krav.
  • Bryterarrangement (med unntak for kort død-seksjon [EN 50367:2012 - Figur A.3]) skal sikre at tog som er stoppet i død-seksjonen kan forsynes med spenning.


Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Sikre påliteligheten ved tog fremføring.

2.2 A - tilgjengelighet

Sikre tilgjengeligheten ved tog fremføring.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring

2.4 S - sikkerhet

Ingen endring

2.5 L - levetid

Ingen endring

2.6 Ø - økonomi

Ingen endring

2.7 K - kapasitet

Sikre kapasiteten ved tog fremføring.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Endringen anbefales av fagansvarlig KL. --Bjørn Ivar Olsen (diskusjon) 15. des. 2014 kl. 13:19 (CET)

Kravtekst endret i henhold til diskusjon med Tore Telstad, avstanden på 500 m i forslaget fra Infrastruktur Teknikk er ikke videreført som kravtekst til endringen i teknisk regelverk. Her sier vi heller at avstanden skal være hensiktsmessig, ettersom plassering er avhengig av flere faktorer og et spesifikt avstandskrav kan være uheldig. --Bjørn Ivar Olsen (diskusjon) 8. jan. 2015 kl. 11:35 (CET)

Kravtekst endret etter tilbakemelding fra Godkjenningsrådet. --Bjørn Ivar Olsen (diskusjon) 22. jan. 2015 kl. 12:34 (CET)

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

Foslaget må begrunnes bedre. Hvorfor er forslaget fremmet? Hvorfor er avstanden 500 m foreslått? Er kravet vurdert samordnet til krav om plassering av sugetrafoer? Det ble bedre med endringen, men er "hensiktsmessig" tilstrekkelig krav? Gir det nok anvisning/veiledning, eller kunne man skrevet "hensiktsmessig i forhold til framføring av tog" el.l.?

ok med endring

4.2 Prosjekter

Korrekt ord er innkjørhovedsignal, ellers ok "Hensiktsmessig" er et dårlig regelverkskrav. Ikke ok

ok etter endring

4.3 Infrastruktureier

OK

4.4 Teknologi

ok

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres