540 2014 Endringsartikkel 885

1 Endringsinformasjon

EndringsID 885
Forslagsdato 2014-05-27 10:45:41
Forslagsstiller Frank Martinsen
Klassifisering Nytt krav
Bok 540
Kapittel 9 Autotransformatorsystem med seksjonert kontaktledning
Avsnitt 2.1.1 Luftledninger
Forslagstekst Det bør legges til en formulering om at ved ombygging av eksisterende kl-anlegg fra BT- til AT-system, kan det i spesielle tilfeller tillates med avvikende oppheng av AT-ledere. På korte master kan det under spesielle forhold tillates at AT-ledere monteres uten at avstanden på minst 2 m mellom KL og NL/PL er oppfylt. Dette må gjøres etter egne vurderinger utført av Teknologi.

Forslag til nytt krav:

I spesielle tilfeller er det ønskelig å bygge om et eksisterende kl-anlegg med BT-system til AT-system. I slike tilfeller kan det være vanskelig å få forhøyet mastene slik at PL og NL kommer minimum 10,0 m over SOK. I slike tilfeller kan det etter særskilte vurderinger tillates at NL og PL monteres på eksisterende kl-master.

h) Ombygging av eksisterende kl-anlegg: På korte master kan det under spesielle forhold tillates at AT-ledere monteres slik at høyden over SOK blir mindre enn 10 m.

  1. Utførelse: Teknologi skal kontaktes i tilfeller der slik ombygging vurderes.
Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Kan endre KL-anleggets totale pålitelighet og egne vurderinger må gjøres i hvert enkelt konkrete tilfelle.

2.2 A - tilgjengelighet

Kan endre KL-anleggets totale tilgjengelighet og egne vurderinger må gjøres i hvert enkelt konkrete tilfelle.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Kan endre KL-anleggets totale vedlikeholdbarhet og egne vurderinger må gjøres i hvert enkelt konkrete tilfelle.

2.4 S - sikkerhet

Ved å følge forskriftene for arbeid i og ved høyspentanlegg vil ikke sikkerheten endres. Leder for sikkerhet gjør vurderinger i hvert enkelt tilfelle. Bygges kl-anlegg som det åpnes for her kan leder for sikkerhet komme til å forlange frakobling av spenningen for AT-ledere hyppigere enn med standart konfigurasjon av AT-lederne.

2.5 L - levetid

Ingen påvirkning.

2.6 Ø - økonomi

Kan gi betydelig kostnadsbesparelser der det allerede finnes et KL-anlegg med BT-system som skal bygges om til AT-system.

2.7 K - kapasitet

Ingen endring fra standard AT-system.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Egne vurderinger må lages i hvert enkelt tilfelle. Dokument EK.800370-000 viser slike vurderinger for strekningen Krossen - Moi på Sørlandsbanen.

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Forslaget anbefales --Bjørn Ivar Olsen (diskusjon) 10. jul. 2014 kl. 09:50 (CEST)

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK, men ref. kommentar fra Utbygging OK etter ny presisering

4.2 Utbygging

ok, men bør det være "ordinær" dispensasjonssøknad?

OK etter ny presisering.

4.3 Bane

OK

4.4 Teknologi

Skal dette være et krav eller skal dette håndteres som dispensasjoner.

Kravet er innarbeidet som en kravendring til eksisterende krav c) i samme avsnitt. I tillegg er læreboksteksten utvidet slik at hensikten med endringsforslaget er ivaretatt gjennon denne sammen med kravendringen.

Dette er utført for å svare ut kommentarer fra godkjenningsrådet.

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres